آگهی فراخوان
اسناد و شرایط شرکت در فراخوان واگذاري موقت اماكن عرضه میوه و تره بار عادی ( مركبات شمال ، مركبات جنوب ، سيب درختي ) ، سبزيجات برگي ، سبزيجات غير برگي ( فرنگي ) ، سبزيجات ( سبزي فرنگي ) - نیمه دوم سال 1392

اسناد فراخوان واگذاري موقت اماكن عرضه خرده فروشی محصولات پروتئيني (آبزیان ، گوشت مرغ بسته بندي و تخم مرغ ، گوشت قرمز بسته بندي ، انواع فرآورده هاي گوشتي ،انواع قارچ خوراكي ) – سال 1392

آگهی فراخوان و فرم ثبت نام مقدماتی و اعلام آمادگی شرکت در ششمین جشنواره و نمایشگاه معرفی و عرضه محصولات کشاورزی ارگانیک و طبیعی شهرداری تهران

اسناد و شرایط شرکت در فراخوان محدود اماکن باقیمانده قابل واگذاری با کاربری محصولات کشاورزی عادی - نیمه اول سال 1392

اسناد و فرم پیشنهاد قیمت مرحله دوم فراخوان عرضه محصولات کشاورزی عادی - نیمه اول - سال 1392

اسناد فراخوان واگذاری موقت اماکن عرضه میوه و تره بار عادی ( صیفی - سر درختی- صیفی سر درختی ) - سبزیجات برگی - سبزیجات غیر برگی ( فرنگی ) - سبزیجات ( سبزی فرنگی ) نیمه اول سال 1392

آغاز مرحله دوم فراخوان محصولات کشاورزی عادی ( سبزیجات ( سبزی فرنگی ) - نوبت دوم سال 1391 ( اماکن قابل واگذاری به واجدین شرایط گروه الف و ب )

آغاز مرحله دوم فراخوان محصولات کشاورزی عادی ( سبزیجات غیر برگی ( فرنگی ) - نوبت دوم سال 1391 ( اماکن قابل واگذاری به واجدین شرایط گروه الف و ب )

آغاز مرحله دوم فراخوان محصولات کشاورزی عادی ( سبزیجات برگی ) - نوبت دوم سال 1391 ( اماکن قابل واگذرای به واجدین شرایط گروه الف و ب )

آغاز مرحله دوم فراخوان محصولات کشاورزی عادی ( میوه عادی ) نوبت دوم سال 1391 - (اماکن قابل واگذاری به واجدین شرایط گروه الف و ب )

صفحه 1 از 4نخست   قبلي   [1]  2  3  4  بعدي   آخرين