06/22/2018 - جمعه 1 تير 1397 ::
Menu

ساعت کار میادین و بازارها

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین، نظر به لزوم افزايش خدمات رساني به شهروندان در ايام پاياني سال درميادين و بازارهاي میوه و تره بار تابعه سازمان مدیریت میادین و لزوم اطلاع رساني مناسب به عموم شهروندان و بهره برداران غرف جهت برنامه ريزي براي فعاليت درايام پاياني سال وتعطيلات نوروزي؛ ساعت فعاليت ميادين وبازارهای میوه و تره بار در ايام پاياني سال به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد .

1- از مورخ 07/12/96 الي 23/12/96 كليه ميادين وبازارها :
صبحها : از ساعت 8 لغايت 13
بعدازظهرها : ازساعت 30/14 لغايت 30/19

2- روز پنجشنبه مورخ 24/12/96 لغايت روز دوشنبه 28/12/96
بصورت يكسره از ساعت 30/7 صبح لغايت 21
3- روز سه شنبه مورخ 29/12/96 از ساعت 30/7 لغايت 00/14

زمان تحويل سال: ساعت 19 و 45 دقيقه و 28 ثانيه (ساعت نوزده و چهل و پنج دقيقه و بيست و هشت ثانيه روز سه شنبه 29 اسفند 1396 )4- روز چهارشنبه مورخ 01/01/97 و پنجشنبه 02/01/97
كليه ميادين وبازارها تعطيل مي باشند


5- روزهاي جمعه و شنبه مورخ 03/01/97 لغايت 04/01/97
فقط ميادين 22 گانه به صورت نيمروز از ساعت 30/8 لغايت 13 فعاليت مي نمايند وكليه بازارها تعطيل خواهند بود

6- از مورخ 05/01/97 الي 12/01/97 كليه ميادين وبازارها :
از ساعت 8 لغايت 13 به صورت يكسره فعال مي باشند.

7- روز يكشنبه مورخه 13 فروردين ماه 97
كليه ميادين وبازارها تعطيل مي باشند به غير از جايگاههاي روز طبيعت واقع در بوستانهاي منتخب.
8- از مورخ 14/01/97 الي 31/06/97 كليه ميادين وبازارها :
روزهاي عادي:
صبحها : از ساعت 8 لغايت 13
بعدازظهرها : ازساعت 15 لغايت 20

روزهاي جمعه وايام تعطيل :
ازساعت 8 لغايت 13