08/18/2017 - جمعه 27 مرداد 1396 ::
Menu
نرخنامه شماره 93 - 00100028 محصو

ساعات کار میادین و بازارها در ایام پایانی سال 94 و سال 95

ردیف بازه زمانی  ساعت کاری
1 از 94/12/22 تا 94/12/29
یکسره از 7/30 صبح تا 21
2 94/12/23
به مناسبت شهادت کلیه میادین و بازارها تعطیل می باشد
3 از 95/1/1 تا 95/1/3
کلیه میادین  و بازارها تعطیل می باشد
4 از 95/1/5 تا 95/1/12
 یکسره از 8 تا 13
5 95/1/13
به مناسبت روز طبیعت کلیه میادین و بازارها تعطیل می باشد
6 95/1/14 تا اطلاع ثانوی
صبحها: 8 صبح تا 13

عصرها: از 14:30 تا 20

جمعه و ایام تعطیل: 8 صبح تا 13

روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

ساعات کار میادین و بازارها