11/15/2018 - پنجشنبه 24 آبان 1397 ::
Menu

ساعت کار میادین و بازارها

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین، نظر به لزوم افزايش خدمات رساني به شهروندان در ايام پاياني سال درميادين و بازارهاي میوه و تره بار تابعه سازمان مدیریت میادین و لزوم اطلاع رساني مناسب به عموم شهروندان و بهره برداران غرف جهت برنامه ريزي براي فعاليت درايام پاياني سال وتعطيلات نوروزي؛ ساعت فعاليت ميادين وبازارهای میوه و تره بار در ايام پاياني سال به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد .

1- از مورخ 97/07/01 تا اطلاع ثانوی كليه ميادين وبازارها :
روزهاي عادي:
صبحها : از ساعت 8 لغايت 13
بعدازظهرها : ازساعت 14:30 لغايت 19

روزهاي جمعه وايام تعطيل :
ازساعت 8 لغايت 13