12/06/2019 - جمعه 15 آذر 1398 ::
Menu

ساعت کار میادین و بازارها

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین، نظر به لزوم افزايش خدمات رساني به شهروندان در ايام پاياني سال درميادين و بازارهاي میوه و تره بار تابعه سازمان مدیریت میادین و لزوم اطلاع رساني مناسب به عموم شهروندان و بهره برداران غرف جهت برنامه ريزي براي فعاليت درايام پاياني سال وتعطيلات نوروزي؛ ساعت فعاليت ميادين وبازارهای میوه و تره بار در ايام پاياني سال به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد .

1- از مورخ 98/01/01 تا اطلاع ثانوی كليه ميادين وبازارها :
روزهاي عادي:
صبحها : از ساعت 8 لغايت 13
بعدازظهرها : ازساعت 15 لغايت 20

روزهاي جمعه وايام تعطيل :
ازساعت 8 لغايت 13