| 10/30/2014 - پنجشنبه 8 آبان 1393
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
فارسی | العربی | English
  راهنما میادین و بازارها > ساعات کار میادین و بازارها


ساعات کار میادین و بازارها

افزایش ساعت کار میادین و بازارها
افزایش ساعت کار میادین و بازارها -( 1392/12/19 9:23:0)

ساعت کار میادین و بازارها به منظور افزایش خدمات رسانی به شهروندان افزایش یافت

ساعات کار میادین و بازارها