10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397 ::
Menu

تشکیلات سازمان

Untitled 2

 


اعضای شورای سازمان
عنوان نام
ریاست شورا شهردار تهران
عضو شورا مجتبی یزدانی
عضو شورا عیسی کلانتری
عضو شورا ناصر امانی
 عضو شورا
قدرت الله گودرزی

اعضای هیأت مدیره
عنوان نام
رییس هیأت مدیره مجتبی یزدانی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره سید سعید راد
عضو هیأت مدیره محمدرضا خوش کیش
عضو هیأت مدیره سید عماد حسینی
عضو هیأت مدیره قاسم کارگر