07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

میوه
آناناس جنگلی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 52000 قیمت دستچین : 52000
آناناس طلایی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 108000 قیمت دستچین : 108000
توت فرنگی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 81000 قیمت دستچین : 81000
خیار گلخانه ای و درختی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 34000 قیمت دستچین : 36000
لیمو ترش سنگی جنوب قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 59500 قیمت دستچین : 69500
نارگیل قیمت هر عدد
قیمت عادی درجه1 : 55000 قیمت دستچین : 55000
موز خوشه ای اکوادوری و فلیپین... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 63000 قیمت دستچین : 63000
موز سایزهای 7 الی 9 و هندی و ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 53000 قیمت دستچین : 53000
هندوانه انواع ( چیتی ، محبوبی ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 19800 قیمت دستچین : 19800
ملون قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 27000 قیمت دستچین : 27000
خربزه آناناسی ، آتشی ، زرد ( د... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 25000 قیمت دستچین : 25000
گیلاس صورتی معمولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 50000 قیمت دستچین : 60000
انگور یاقوتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 63000 قیمت دستچین : 69000
زردآلو شکرپاره و بادامی و مم... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 70000 قیمت دستچین : 78000
زردآلو سایر انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 47000 قیمت دستچین : 55000
گیلاس تکدانه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 130000 قیمت دستچین : 150000
انبه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 120000 قیمت دستچین : 140000
آلبالو قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 77000 قیمت دستچین : 87000
لیمو ترش مینابی و لیمو ترش پرش... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 79000 قیمت دستچین : 89000
آلو شابلون و سانتورزا قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 49000 قیمت دستچین : 59000
آلو زرد قطره طلا قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 48000 قیمت دستچین : 58000
شاه توت قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 260000 قیمت دستچین : 260000
انجیرانواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 65000 قیمت دستچین : 72000
انگور عسگری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 52000 قیمت دستچین : 57000
هلو هسته جدا قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 62000 قیمت دستچین : 67000
هلو کاردی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 45000 قیمت دستچین : 52000
هلو انجیری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 52000 قیمت دستچین : 62000
گردو تازه با پوست سبز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 59000 قیمت دستچین : 69000
سیب انواع( گلاب ، دورنگ تابستا... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 88000 قیمت دستچین : 98000
فندق تازه با پوست سبز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 100000 قیمت دستچین : 100000
بادام تازه با پوست سبز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 70000 قیمت دستچین : 70000
هندوانه آناناسی توزرد قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 20000 قیمت دستچین : 20000
گیلاس صورتی پرتوایی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 70000 قیمت دستچین : 80000
شلیل و شبرنگ انجیری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 52000 قیمت دستچین : 62000
خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردا... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 31000 قیمت دستچین : 33000
انگور سایر انواع( شانی ، مهدیخ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 47000 قیمت دستچین : 52000
گلابی اسپاداناو بیروتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 85000 قیمت دستچین : 95000
خربزه بذر مشهدی و جباری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 28000 قیمت دستچین : 28000
گلابی (انواع) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 65000 قیمت دستچین : 75000
طالبی انواع وگرمک قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 28500 قیمت دستچین : 28500
نارگیل سبز( شیری) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 65000 قیمت دستچین : 65000
گیلاس قرمز و سیاه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 100000 قیمت دستچین : 110000
تمشک قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 195000 قیمت دستچین : 195000
انگور رطبی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 55000 قیمت دستچین : 62000
آلو سایر انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 47000 قیمت دستچین : 52000
شلیل و شبرنگ انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 58000 قیمت دستچین : 65000