02/22/2018 - پنجشنبه 3 اسفند 1396 ::
Menu

PriceListClassification

میوه
آناناس جنگلی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 55000 قیمت دستچین : 55000
آناناس طلایی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 78000 قیمت دستچین : 78000
انار قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 56000 قیمت دستچین : 59000
انگور شاهرودی و بجنوردی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 46000 قیمت دستچین : 48000
به قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 44000 قیمت دستچین : 48000
پرتقال تامسون جنوب قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 36000 قیمت دستچین : 39000
پرتقال تامسون شمال قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 21500 قیمت دستچین : 24000
پرتقال سانگین قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 26000 قیمت دستچین : 28000
پرتقال رسمی شمال قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 18000 قیمت دستچین : 20000
پرتقال بیروتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 19000 قیمت دستچین : 21000
پرتقال رسمی جنوب قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 31000 قیمت دستچین : 34000
خیار گلخانه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 24000 قیمت دستچین : 25000
سیب سبز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 31000 قیمت دستچین : 35000
سیب زرد لبنان قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 25000 قیمت دستچین : 29000
سیب قرمز لبنان قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 24000 قیمت دستچین : 28000
سیب سایر انواع ( شفیع آبادی ، ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 18000 قیمت دستچین : 20000
کیوی هایوارد قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 37000 قیمت دستچین : 39000
کیوی دوقلو قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 18000 قیمت دستچین : 20000
گریپ فروت تو سرخ قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 25500 قیمت دستچین : 28500
گریپ فروت تو سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 20000 قیمت دستچین : 22000
لیمو ترش سنگی جنوب قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 107000 قیمت دستچین : 110000
لیمو شیرین قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 39500 قیمت دستچین : 42500
نارگیل انواع قیمت هر عدد
قیمت عادی درجه1 : 44000 قیمت دستچین : 44000
نارنگی خفر و بندری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 39000 قیمت دستچین : 43000
انار آبگیری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 26000 قیمت دستچین : 26000
موز خوشه ای اکوادوری و فلیپینی... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 54000 قیمت دستچین : 54000
موز خوشه ای هندی سایز 7 الی 9 ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 49000 قیمت دستچین : 49000
پرتقال والنسیا جنوب قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 31000 قیمت دستچین : 34000
پرتقال توسرخ جنوب قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 31000 قیمت دستچین : 34000
هندوانه انواع ( سفید ، محبوبی ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 13000 قیمت دستچین : 13000
کامکوات قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 48000 قیمت دستچین : 50000
پرتقال آبگیری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 13000 قیمت دستچین : 14000
نارنگی شمال انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 26000 قیمت دستچین : 29000
نارنگی جنوب انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 33000 قیمت دستچین : 36000
توت فرنگی گلخانه ای قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 97000 قیمت دستچین : 97000
نارنج قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 21000 قیمت دستچین : 22000
گلابی (انواع) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 51000 قیمت دستچین : 55000
خربزه انواع (گالیا،ملون،آناناس... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 19000 قیمت دستچین : 19000
دارابی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 18000 قیمت دستچین : 20000