05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397 ::
Menu

PriceListClassification

میوه
آناناس جنگلی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 52000 قیمت دستچین : 52000
آناناس طلایی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 94000 قیمت دستچین : 94000
به قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 41000 قیمت دستچین : 45000
پرتقال تامسون شمال قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 29500 قیمت دستچین : 32000
پرتقال سانگین قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 36000 قیمت دستچین : 38000
پرتقال رسمی شمال قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 27000 قیمت دستچین : 29000
توت فرنگی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 96000 قیمت دستچین : 96000
خیار گلخانه ای و درختی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 24500 قیمت دستچین : 26000
سیب زرد لبنان قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 34000 قیمت دستچین : 36000
سیب قرمز لبنان قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 29000 قیمت دستچین : 32000
کیوی هایوارد قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 41000 قیمت دستچین : 43000
کیوی دوقلو قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 18000 قیمت دستچین : 20000
گریپ فروت تو سرخ قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 30000 قیمت دستچین : 33000
گریپ فروت تو سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 17000 قیمت دستچین : 19000
لیمو ترش سنگی جنوب قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 120000 قیمت دستچین : 130000
لیمو شیرین قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 22000 قیمت دستچین : 24000
نارگیل قیمت هر عدد
قیمت عادی درجه1 : 55000 قیمت دستچین : 55000
پرتقال والنسیا جنوب قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 42000 قیمت دستچین : 45000
هندوانه انواع ( چیتی ، محبوبی ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 16800 قیمت دستچین : 16800
ملون قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 25000 قیمت دستچین : 25000
گوجه سبز انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 70000 قیمت دستچین : 75000
نارنگی انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 46000 قیمت دستچین : 48000
طالبی تو سبز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 28500 قیمت دستچین : 28500
گوجه سبز شمالی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 45000 قیمت دستچین : 50000
طالبی توزردو نارنجی و گرمک قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 23000 قیمت دستچین : 23000
هلو پیش رس قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 65000 قیمت دستچین : 70000
زردآلو پیش رس قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 100000 قیمت دستچین : 110000
توت سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 78000 قیمت دستچین : 78000
توت سیاه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 68000 قیمت دستچین : 68000
خربزه آناناسی ، آتشی ، زرد ( د... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 25000 قیمت دستچین : 25000
گیلاس پیش رس قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 78000 قیمت دستچین : 88000
لیمو ترش مینابی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 140000 قیمت دستچین : 150000
پرتقال آبگیری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 12000 قیمت دستچین : 13000
هندوانه آناناسی توزرد قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 18000 قیمت دستچین : 18000
خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردا... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 26000 قیمت دستچین : 28000
خربزه بذر مشهدی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 27000 قیمت دستچین : 27000
نارگیل سبز( شیری) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 68000 قیمت دستچین : 68000
پرتقال شمال تازه چین قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 42000 قیمت دستچین : 45000
ازگیل ژاپنی (گلابی جنگلی) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 90000 قیمت دستچین : 95000
موز انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه1 : 58000 قیمت دستچین : 58000