05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397 ::
Menu

PriceListClassification

تخم مرغ بسته بندی و غیر بسته بندی تنظیم بازار
تخم مرغ فله تنظیم بازار قیمت هر کیلو گرم
بسته بندی شانه 30عددی : 62000
تخم مرغ بسته بندی تنظیم بازا... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه 30عددی : 126000
تخم مرغ غیر بسته بندی وارداتی ... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه 30عددی : 126000