12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

تخم مرغ بسته بندی و غیر بسته بندی تنظیم بازار
تخم مرغ فله تنظیم بازار قیمت هر کیلو گرم
بسته بندی شانه 30عددی : 62000
تخم مرغ بسته بندی تنظیم بازا... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه 30عددی : 126000
تخم مرغ غیر بسته بندی وارداتی ... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه 30عددی : 126000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) تنظیم با... قیمت هر شانه
بسته بندی شانه 30عددی : 126000