07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

آلایش گوشت گوساله وگوسفندی بسته بندی درمحل
گوسفندی -کله پاچه گوسفندی یک ... قیمت هر عدد
قیمت : 530000
گوسفندی -پاچه گوسفندی هر عدد قیمت هر عدد
قیمت : 55000
گوسفندی -مغز گوسفندی هر عدد قیمت هر عدد
قیمت : 85000
گوسفندی -سیراب وشیردان گوسفند... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 150000
گوسفندی -دل و جگر گوسفندی دست... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 420000
گوسفندی -جگر سیاه گوسفندی هر ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 600000
گوسفندی -دل و قلوه گوسفندی ه... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 600000
گوساله -سیراب و شیردان گوساله ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 150000
گوساله- پاچه گوساله هر کیلوگر... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 60000
گوساله -زبان گوساله بدون حلقوم... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 390000
گوساله- دل و قلوه گوساله هر ک... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 400000
گوساله-جگر سیاه گوساله هر کیلو... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 400000
گوسفندی -کله گوسفندی ( بدون م... قیمت هر عدد
قیمت : 140000
گوسفندی -جگر سفید گوسفندی هر ... قیمت هر عدد
قیمت : 30000
گوسفندی -زبان گوسفندی هر عد... قیمت هر عدد
قیمت : 150000
گوساله -مغز گوساله هر عدد قیمت هر عدد
قیمت : 120000