07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع آبزیان فرآوری شده
قزل آلای شکم خالی شده قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 185000
قزل آلای فیله شده (شکم خالی، س... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 265000
فیله قزل آلای طعم دار شده قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 272000
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) شک... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 245000
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) فی... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 330000
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) طع... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 342000
کپور پرورشی شکم خالی شده (وزن ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 180000
کپور پرورشی فیله شده (شکم خالی... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 280000
فیله کپور پرورشی طعم دار شده قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 292000
ماهی سفید پرورشی آمور شکم خالی... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 200000
ماهی سفید پرورشی آمور فیله شده... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 310000
فیله ماهی سفید پرورشی آمور طعم... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 322000
ماهی سفید پرورشی آمور شکم پر و... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 336000
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ شکم ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 119000
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ فیله... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 174000
فیله ماهی آزاد پرورشی فیتوفاگ ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 186000
بیگ هد شکم خالی شده (وزن بالای... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 126000
بیگ هد فیله شده (شکم خالی، سر ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 200000
فیله بیگ هد طعم دار شده قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 212000
ماهی استروژن خاویاری زنده (فیل... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 560000
ماهی استروژن خاویاری صید شده (... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 530000
فیله ماهی خاویاری (فیل ماهی یا... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 990000
استیک ماهی خاویاری (فیل ماهی ی... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 780000
کباب ماهی خاویاری طعم دار شده(... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 1060000
فیله سوخاری ماهیان خاویاری خام... قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 1090000
فیله سوخاری کپور ماهیان خام قیمت هر کیلو گرم
قیمت به ریال : 280000