05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397 ::
Menu

PriceListClassification

گوشت شتر مرغ قعطه بندی و بسته بندی در محل
بال و بازوی بدون پوست شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 200000
چربی جامد شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 160000
دل و جگر پاک شده شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 380000
ران بدون استخوان شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 500000
سنگدان شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 180000
فیله شتر مرغ (بادبزنی، مغز ران... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 540000
گردن شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 180000
ماهیچه شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 500000
قلم شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 27000
آبگوشتی شتر مرغ (ران 60%و گردن... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 380000