07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

گوشت شتر مرغ قعطه بندی و بسته بندی در محل
بال و بازوی بدون پوست شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 180000
چربی جامد شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 140000
دل و جگر پاک شده شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 360000
ران بدون استخوان شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 510000
سنگدان شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 190000
فیله شتر مرغ (بادبزنی، مغز ران... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 550000
گردن شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 200000
ماهیچه شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 520000
قلم شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 25000
آبگوشتی شتر مرغ (ران 60%و گردن... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 400000