10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

گوشت شتر مرغ قعطه بندی و بسته بندی در محل
بال و بازوی بدون پوست شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 200000
چربی جامد شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 150000
دل و جگر پاک شده شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 370000
ران بدون استخوان شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 530000
سنگدان شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 200000
فیله شتر مرغ (بادبزنی، مغز ر... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 570000
گردن شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 210000
ماهیچه شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 540000
قلم شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 26000
آبگوشتی شتر مرغ (ران 60%و گردن... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 420000