12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

گوشت شتر مرغ قعطه بندی و بسته بندی در محل
بال و بازوی بدون پوست شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 310000
چربی جامد شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 195000
دل و جگر پاک شده شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 400000
ران بدون استخوان شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 610000
سنگدان شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 250000
فیله شتر مرغ (بادبزنی، مغز ر... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 650000
گردن شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 260000
ماهیچه شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 630000
قلم شتر مرغ قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 30000
آبگوشتی شتر مرغ (ران 60%و گردن... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 510000