12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع کره ( بکر / تصفیه نشده با دستگاه چرخ )آجیل چرخکرده در محل
کره مغز بادام زمینی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 380000
کره مغز بادام درختی (شیرین) قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 1200000
کره مغز پسته قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 1300000
کره مغز فندق قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 990000
کره کنجد قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 360000
کره مغز گردو سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 1200000