07/17/2018 - سه شنبه 26 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع کره ( بکر / تصفیه نشده با دستگاه چرخ )آجیل چرخکرده در محل
کره مغز بادام زمینی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 260000
کره مغز بادام درختی (شیرین) قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 780000
کره مغز پسته قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 880000
کره مغز فندق قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 780000
کره کنجد قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 250000
کره مغز گردو سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 750000