12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع گوشت مرغ،قطعه بندی،بسته بندی،فراورده ها و انواع آلایش خوراکی تازه مرغ
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 161000
مغز ران بدون پوست و بدون استخ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 189000
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 192000
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 175000
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 178000
ران و سینه بدون پوست ، بدون دن... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 169000
بال کبابی ساده(بدون نوک بال) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 150000
بازوی کبابی ساده قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 150000
مخلوط بال و بازو کبابی ساده قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 150000
فیله مرغ قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 247000
گردن مرغ بدون پوست قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 42000
شنیتسل بدون آرد قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 225000
جوجه چینی (شنیسل فیله) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 235000
جوجه کباب بی استخوان و بدون با... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 247000
جوجه کباب بااستخوان ساده قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 178000
پا چینی 10 عددی مرغ قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 168000
مرغ کنتاکی قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 168000
سینه مرغ سوخاری قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 168000
پای مرغ پاک شده( بدون ناخن) بس... قیمت هر عدد
مصوب : 48000
جگر مرغ بسته 400گرمی قیمت هر عدد
مصوب : 48000
سنگدان مرغ بسته 400گرمی قیمت هر عدد
مصوب : 56000
دل مرغ بسته 400گرمی قیمت هر عدد
مصوب : 56000