07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع گوشت مرغ،قطعه بندی،بسته بندی،فراورده ها و انواع آلایش خوراکی تازه مرغ
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه چ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 101000
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 119000
مغز ران با پوست و بدون استخوان... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 131000
مغز ران بدون پوست و بدون استخ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 140000
ساق مرغ با پوست و بدون سر ساق قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 129000
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 142000
سینه مرغ با پوست،بدون شش،گردن،... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 121000
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 129000
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 131000
ران و سینه با پوست بدون دنبالچ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 108000
ران و سینه بدون پوست ، بدون دن... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 124000
بال کبابی ساده(بدون نوک بال) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 107000
بازوی کبابی ساده قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 113000
مخلوط بال و بازو کبابی ساده قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 110000
فیله مرغ قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 186000
گردن مرغ بدون پوست قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 31000
شنیتسل بدون آرد قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 166000
شنیتسل با آرد سوخاری قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 147000
جوجه چینی (شنیسل فیله) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 170000
جوجه کباب بی استخوان و بدون با... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 182000
جوجه کباب بااستخوان ساده قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 131000
پا چینی 10 عددی مرغ قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 124000
مرغ کنتاکی قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 124000
سینه مرغ سوخاری قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 124000
دل مرغ پاک کرده قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 71000
جگر مرغ قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 42000
سنگدان مرغ قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 42000
پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 47000