05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع گوشت مرغ،قطعه بندی،بسته بندی،فراورده ها و انواع آلایش خوراکی تازه مرغ
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه چ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 90000
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 105000
مغز ران با پوست و بدون استخوان... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 117000
مغز ران بدون پوست و بدون استخ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 124000
ساق مرغ با پوست و بدون سر ساق قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 114000
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 126000
سینه مرغ با پوست،بدون شش،گردن،... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 107000
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 114000
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 116000
ران و سینه با پوست بدون دنبالچ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 96000
ران و سینه بدون پوست ، بدون دن... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 110000
بال کبابی ساده(بدون نوک بال) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 95000
بازوی کبابی ساده قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 101000
مخلوط بال و بازو کبابی ساده قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 98000
فیله مرغ قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 165000
گردن مرغ بدون پوست قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 30000
شنیتسل بدون آرد قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 147000
شنیتسل با آرد سوخاری قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 131000
جوجه چینی (شنیسل فیله) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 151000
جوجه کباب بی استخوان و بدون با... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 161000
جوجه کباب بااستخوان ساده قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 117000
پا چینی 10 عددی مرغ قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 110000
مرغ کنتاکی قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 110000
سینه مرغ سوخاری قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 110000
دل مرغ پاک کرده قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 65500
جگر مرغ قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 43000
سنگدان مرغ قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 43000
پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 49000