10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع گوشت مرغ،قطعه بندی،بسته بندی،فراورده ها و انواع آلایش خوراکی تازه مرغ
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 134000
مغز ران بدون پوست و بدون استخ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 157000
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 160000
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 145000
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 148000
ران و سینه بدون پوست ، بدون دن... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 141000
بال کبابی ساده(بدون نوک بال) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 121000
بازوی کبابی ساده قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 128000
مخلوط بال و بازو کبابی ساده قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 125000
فیله مرغ قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 209000
گردن مرغ بدون پوست قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 36000
شنیتسل بدون آرد قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 186000
جوجه چینی (شنیسل فیله) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 191000
جوجه کباب بی استخوان و بدون با... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 204000
جوجه کباب بااستخوان ساده قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 148000
پا چینی 10 عددی مرغ قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 140000
مرغ کنتاکی قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 140000
سینه مرغ سوخاری قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 140000
دل مرغ پاک کرده قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 78000
جگر مرغ قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 45000
سنگدان مرغ قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 52000
پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 47000