07/17/2018 - سه شنبه 26 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

بلدرچین تازه و منجمد
منجمد-بلدرچین منجمد بسته 1000... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 165000
منجمد- بلدرچین منجمد بسته 800... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 133000
منجمد- بلدرچین منجمد بسته 500... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 85000
بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرم... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 155000
بلدرچین کامل تازه(بسته 800گرم... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 125000
بلدرچین کامل تازه (بسته 500... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 80000
منجمد-بلدرچین منجمد بسته بندی ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 210000
بلدرچین کامل تازه بسته بندی بش... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 200000