10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

بلدرچین تازه و منجمد
منجمد-بلدرچین منجمد بسته 1000... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 195000
منجمد- بلدرچین منجمد بسته 800... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 160000
منجمد- بلدرچین منجمد بسته 500... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 100000
بلدرچین کامل تازه بسته 1000گرم... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 190000
بلدرچین کامل تازه(بسته 800گرم... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 155000
بلدرچین کامل تازه (بسته 500... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 95000
منجمد-بلدرچین منجمد بسته بندی ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 260000
بلدرچین کامل تازه بسته بندی بش... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 250000