12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

کبک تازه و منجمد
کبک کامل تازه بسته بندی 1000گر... قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 410000
کبک کامل تازه بسته بندی 500گرم... قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 210000
منجمد- کبک بسته بندی 1000گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 420000
منجمد - کبک بسته بندی 500گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 220000
منجمد - کبک بسته بندی 800گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 320000