05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397 ::
Menu

PriceListClassification

فرنگی
بادمجان دلمه و گلخانه ای و رن... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 11500 قیمت دست چین : 13000
تره فرنگی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 27000 قیمت دست چین : 27000
خیار سالادی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 9000 قیمت دست چین : 9000
سبزی پاک کرده قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 27400
سبزی جور انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 18000
فلفل دلمه سبز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 18000 قیمت دست چین : 18000
فلفل دلمه رنگی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 40000 قیمت دست چین : 40000
فلفل ریز و کبابی و سوزنی تند قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 33000 قیمت دست چین : 33000
کاهو رسمی پاک کرده قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 21000 قیمت دست چین : 22000
کاهو پیچ سالادی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 28500 قیمت دست چین : 29500
کدو مسمایی سبز و انواع کدو گلخ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 16000 قیمت دست چین : 18000
کرفس قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 13000 قیمت دست چین : 13000
کلم بروکلی ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 37000 قیمت دست چین : 37000
کلم(کاهو )چینی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 12000 قیمت دست چین : 13000
کلم سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 10000 قیمت دست چین : 10000
کلم قرمز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 10000 قیمت دست چین : 10000
گل کلم قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 19500 قیمت دست چین : 19500
گوجه فرنگی بوته رس قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 14500 قیمت دست چین : 16000
گوجه فرنگی گلخانه ای دو و سه ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 21500 قیمت دست چین : 23000
لیمو ترش سنگی جنوب قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 120000 قیمت دست چین : 130000
هویج قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 14000 قیمت دست چین : 15000
سیب زمینی انباری وسردخانه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 6500 قیمت دست چین : 8000
سیب زمینی نو قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 13000 قیمت دست چین : 14500
سیر تازه بدون برگ قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 42000 قیمت دست چین : 44000
باقلا سبز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 12000 قیمت دست چین : 13000
کنگر پاک شده قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 75000 قیمت دست چین : 75000
خیار رسمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 18000 قیمت دست چین : 20000
باقلا سبزپاک کرده قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 88000 قیمت دست چین : 88000
برگ مو قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 52000 قیمت دست چین : 55000
نخودفرنگی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 23000 قیمت دست چین : 25000
بادمجان قصری و دزفولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 17000 قیمت دست چین : 19000
ذرت معمولی (بلال ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 16500 قیمت دست چین : 18500
ریواس صورتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 62000 قیمت دست چین : 65000
لیمو ترش مینابی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 140000 قیمت دست چین : 150000
نخود فرنگی پاک کرده قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 68000 قیمت دست چین : 68000
سیب زمینی استانبولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 32000 قیمت دست چین : 35000
خیار چنبر قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 22000 قیمت دست چین : 25000
بامیه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 32000 قیمت دست چین : 35000
پیاز سفید صدفی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 14500 قیمت دست چین : 16000
ذرت شیرین ( بلال مکزیکی ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 27000 قیمت دست چین : 29000
سبزی دسته ای هر کیلوگرم ( دست... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 19800
پیاز زرد قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 12000 قیمت دست چین : 13500
کلم بروکسل قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 40000 قیمت دست چین : 40000
کلم آندیو قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 50000 قیمت دست چین : 50000
گوجه فرنگی گیلاسی زیتونی و خوش... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 62000 قیمت دست چین : 62000
سبزی دسته ای کوچک جور حداقل 50... قیمت هر عدد
قیمت عادی درجه 1 : 2500 قیمت دست چین : 2500
سیر تازه با برگ قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 21000 قیمت دست چین : 22000
ریواس سبز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 32000 قیمت دست چین : 35000
کنگر پاک نشده قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 27000 قیمت دست چین : 30000
خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردار... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 26000 قیمت دست چین : 28000
فلفل دلمه سبز گلخانه ای قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 31000 قیمت دست چین : 31000
فلفل کاپی و مکزیکی (سبز و رنگی... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 43000 قیمت دست چین : 43000
خیار گلخانه ای و درختی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 24500 قیمت دست چین : 26000
لوبیا سبز قیطونی ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 34000 قیمت دست چین : 34000
زنجبیل تازه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 90000 قیمت دست چین : 90000
گوجه گیلاسی فله (غیر بسته بندی... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 34000 قیمت دست چین : 37000
کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 50000 قیمت دست چین : 50000
بادمجان گلخانه ای ( کارتنی ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 27000 قیمت دست چین : 29000
کرفس ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 27000 قیمت دست چین : 27000