12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

فرنگی
بادمجان بندری و دزفولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 40000 قیمت دست چین : 45000
بادمجان دلمه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 35000 قیمت دست چین : 40000
پیاز زرد ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 18000 قیمت دست چین : 22000
ترب سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 12000 قیمت دست چین : 15000
ترب سیاه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 19000 قیمت دست چین : 22000
تره فرنگی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 25000 قیمت دست چین : 30000
چغندر برش قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 29800 قیمت دست چین : 34800
خیار سالادی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 10000 قیمت دست چین : 10000
سبزی پاک کرده قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 33000
سبزی جور انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 19500
سیب زمینی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 20000 قیمت دست چین : 25000
سیر خشک بدون جوانه زدگی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 30000 قیمت دست چین : 40000
شلغم قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 13000 قیمت دست چین : 21000
فلفل دلمه سبز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 59000 قیمت دست چین : 59000
فلفل دلمه رنگی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 79000 قیمت دست چین : 79000
فلفل ریز و کبابی انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 41000 قیمت دست چین : 41000
کاهو رسمی پاک کرده قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 15000 قیمت دست چین : 18000
کاهو پیچ سالادی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 21000 قیمت دست چین : 25000
کدوحلوایی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 22000 قیمت دست چین : 25000
کدو مسمایی سبز و انواع کدو گلخ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 33000 قیمت دست چین : 37000
کرفس قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 19500 قیمت دست چین : 19500
کلم بروکلی ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 43000 قیمت دست چین : 43000
کلم(کاهو )چینی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 13000 قیمت دست چین : 14000
کلم سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 22000 قیمت دست چین : 22000
کلم قرمز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 33000 قیمت دست چین : 33000
کلم قمری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 23000 قیمت دست چین : 27000
گل کلم قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 24000 قیمت دست چین : 24000
گوجه فرنگی بوته رس قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 38000 قیمت دست چین : 42000
گوجه فرنگی گلخانه ای دو و سه ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 43000 قیمت دست چین : 49000
گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی فل... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 48000 قیمت دست چین : 52000
لیمو ترش سنگی جنوب قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 37000 قیمت دست چین : 51000
نارنج قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 19000 قیمت دست چین : 23000
هویج قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 28000 قیمت دست چین : 31000
خیار رویال قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 15000 قیمت دست چین : 19000
خیار رسمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 15000 قیمت دست چین : 19000
ذرت معمولی (بلال ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 18000 قیمت دست چین : 20000
پیاز سفید صدفی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 17000 قیمت دست چین : 21000
ذرت شیرین ( بلال مکزیکی ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 35000 قیمت دست چین : 38000
سبزی دسته ای هر کیلوگرم ( دست... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 28000
سیر حبه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 15000 قیمت دست چین : 20000
سیب زمینی ترشی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 33000 قیمت دست چین : 38000
پیاز زرد قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 12000 قیمت دست چین : 16000
گوجه فرنگی انباری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 29000 قیمت دست چین : 35000
گوجه فرنگی زیتونی و گیلاسی ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 75000 قیمت دست چین : 75000
پیاز قرمز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 19000 قیمت دست چین : 21000
سبزی دسته ای کوچک جور حداقل 60... قیمت هر عدد
قیمت عادی درجه 1 : 3000 قیمت دست چین : 3000
خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردار... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 34000 قیمت دست چین : 39000
فلفل کاپی وشمشیری(سبز و رنگی و... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 52000 قیمت دست چین : 52000
خیار گلخانه ای قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 29000 قیمت دست چین : 36000
لوبیا سبز قیطونی ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 39000 قیمت دست چین : 39000
گوجه فرنگی خوشه ای درشت و ریز... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 58000 قیمت دست چین : 62000
سبزی دسته ای کوچک ریحان حداقل ... قیمت هر عدد
قیمت عادی درجه 1 : 4000