07/17/2018 - سه شنبه 26 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

فرنگی
بادمجان دلمه وگلخانه ای قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 14000 قیمت دست چین : 16000
تره فرنگی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 25000 قیمت دست چین : 25000
خیار سالادی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 15000 قیمت دست چین : 15000
سبزی پاک کرده قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 26500
سبزی جور انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 17500
فلفل دلمه سبز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 20000 قیمت دست چین : 20000
فلفل دلمه رنگی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 39000 قیمت دست چین : 39000
فلفل ریز و کبابی و سوزنی تند قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 30000 قیمت دست چین : 30000
کاهو رسمی پاک کرده قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 16000 قیمت دست چین : 17000
کاهو پیچ سالادی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 23000 قیمت دست چین : 25000
کدوحلوایی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 13000 قیمت دست چین : 15000
کدو مسمایی سبز و انواع کدو گلخ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 30000 قیمت دست چین : 32000
کرفس قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 16000 قیمت دست چین : 16000
کلم بروکلی ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 35000 قیمت دست چین : 35000
کلم(کاهو )چینی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 12000 قیمت دست چین : 13000
کلم سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 8000 قیمت دست چین : 8000
کلم قرمز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 9000 قیمت دست چین : 9000
کلم قمری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 16000 قیمت دست چین : 18000
گل کلم قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 20000 قیمت دست چین : 20000
گوجه فرنگی گلخانه ای دو و سه ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 31000 قیمت دست چین : 33000
لیمو ترش سنگی جنوب قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 59500 قیمت دست چین : 69500
هویج قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 18500 قیمت دست چین : 19500
سیب زمینی نو قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 11500 قیمت دست چین : 13000
خیار رسمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 34000 قیمت دست چین : 36000
برگ مو قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 62000 قیمت دست چین : 65000
نخودفرنگی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 14000 قیمت دست چین : 16000
ذرت معمولی (بلال ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 16000 قیمت دست چین : 18000
لیمو ترش مینابی و لیمو ترش پرش... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 79000 قیمت دست چین : 89000
نخود فرنگی پاک کرده قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 40000 قیمت دست چین : 40000
سیب زمینی استانبولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 20000 قیمت دست چین : 23000
خیار چنبر قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 21000 قیمت دست چین : 24000
بامیه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 52000 قیمت دست چین : 57000
پیاز سفید صدفی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 12500 قیمت دست چین : 14000
غوره آبگیری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 25000 قیمت دست چین : 28000
غوره عسگری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 45000 قیمت دست چین : 50000
گوجه فرنگی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 17000 قیمت دست چین : 19000
ذرت شیرین ( بلال مکزیکی ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 30000 قیمت دست چین : 32000
سبزی دسته ای هر کیلوگرم ( دست... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 20800
پیاز زرد قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 12000 قیمت دست چین : 13500
بادمجان ورامینی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 14000 قیمت دست چین : 16000
کلم بروکسل قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 35000 قیمت دست چین : 35000
کلم آندیو قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 45000 قیمت دست چین : 45000
گوجه فرنگی زیتونی بسته بندی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 56000 قیمت دست چین : 56000
سبزی دسته ای کوچک جور حداقل 50... قیمت هر عدد
قیمت عادی درجه 1 : 2800 قیمت دست چین : 2800
خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردار... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 31000 قیمت دست چین : 33000
فلفل دلمه سبز ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 31000 قیمت دست چین : 31000
فلفل کاپی وشمشیری(سبز و رنگی) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 43000 قیمت دست چین : 43000
خیار گلخانه ای و درختی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 34000 قیمت دست چین : 36000
لوبیا سبز قیطونی ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 39000 قیمت دست چین : 39000
فلفل ریز و سوزنی شیرین قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 50000 قیمت دست چین : 50000
گوجه فرنگی گیلاسی فله و بسته... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 41000 قیمت دست چین : 44000
موسیر تازه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 130000 قیمت دست چین : 140000
کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 43000 قیمت دست چین : 43000
بادمجان گلخانه ای ( کارتنی ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 17000 قیمت دست چین : 19000
سیر قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 50000 قیمت دست چین : 55000