10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

فرنگی
بادمجان دزفولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 20000 قیمت دست چین : 24000
بادمجان دلمه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 17000 قیمت دست چین : 19000
ترب سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 16000 قیمت دست چین : 19000
ترب سیاه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 16000 قیمت دست چین : 19000
تره فرنگی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 30000 قیمت دست چین : 35000
چغندر برش قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 23000 قیمت دست چین : 26000
خیار سالادی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 12000 قیمت دست چین : 12000
سبزی پاک کرده قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 35000
سبزی جور انواع قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 21000
سیب زمینی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 21400 قیمت دست چین : 24900
شلغم قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 20000 قیمت دست چین : 23000
فلفل دلمه سبز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 47000 قیمت دست چین : 47000
فلفل دلمه رنگی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 69000 قیمت دست چین : 69000
فلفل ریز و کبابی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 39000 قیمت دست چین : 39000
کاهو رسمی پاک کرده قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 15000 قیمت دست چین : 17500
کاهو پیچ سالادی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 25000 قیمت دست چین : 28000
کدوحلوایی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 19000 قیمت دست چین : 21000
کدو مسمایی سبز و انواع کدو گلخ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 21500 قیمت دست چین : 24500
کرفس قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 23500 قیمت دست چین : 23500
کلم بروکلی ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 39800 قیمت دست چین : 39800
کلم(کاهو )چینی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 12000 قیمت دست چین : 13000
کلم سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 19000 قیمت دست چین : 19000
کلم قرمز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 21000 قیمت دست چین : 21000
کلم قمری قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 17500 قیمت دست چین : 19500
گل کلم قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 22000 قیمت دست چین : 22000
گوجه فرنگی گلخانه ای دو و سه ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 39000 قیمت دست چین : 42000
گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی و خ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 45000 قیمت دست چین : 49000
لیمو ترش سنگی جنوب قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 52000 قیمت دست چین : 62000
نارنج قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 17000 قیمت دست چین : 20000
هویج قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 26000 قیمت دست چین : 28000
خیار رویال قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 17000 قیمت دست چین : 20000
خیار رسمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 17000 قیمت دست چین : 20000
ذرت معمولی (بلال ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 17000 قیمت دست چین : 19000
لیمو ترش مینابی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 76000 قیمت دست چین : 87000
سیب زمینی استانبولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 28000 قیمت دست چین : 32000
بامیه قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 50000 قیمت دست چین : 55000
پیاز سفید صدفی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 13000 قیمت دست چین : 15000
گوجه فرنگی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 33500 قیمت دست چین : 36500
ذرت شیرین ( بلال مکزیکی ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 30000 قیمت دست چین : 33000
سبزی دسته ای هر کیلوگرم ( دست... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 24000
پیاز زرد قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 13000 قیمت دست چین : 15000
بادمجان ورامینی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 15000 قیمت دست چین : 19000
گوجه فرنگی زیتونی و گیلاسی و... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 67000 قیمت دست چین : 67000
پیاز قرمز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 20000 قیمت دست چین : 22000
سبزی دسته ای کوچک جور حداقل 50... قیمت هر عدد
قیمت عادی درجه 1 : 2800 قیمت دست چین : 2800
خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردار... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 22000 قیمت دست چین : 25000
فلفل کاپی وشمشیری(سبز و رنگی و... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 47000 قیمت دست چین : 47000
خیار گلخانه ای و درختی قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 21000 قیمت دست چین : 23000
لوبیا سبز قیطونی ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 42000 قیمت دست چین : 42000
فلفل ریز سوزنی شیرین قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 45000 قیمت دست چین : 45000
سیرپاک کرده قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 47000 قیمت دست چین : 52000
لیمو ترش پرشین لایم ( بدون هست... قیمت هر کیلو گرم
قیمت عادی درجه 1 : 80000 قیمت دست چین : 90000