07/17/2018 - سه شنبه 26 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

تخم بلدرچین بسته بندی
تخم بلدرچین 12عددی قیمت هر عدد
قیمت بسته بندی پت : 19000 قیمت بسته بندی pet با روکش مقوایی کشویی : 22000
تخم بلدرچین بسته بندی 24عددی قیمت هر عدد
قیمت بسته بندی پت : 36000 قیمت بسته بندی pet با روکش مقوایی کشویی : 40000
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب... قیمت هر کیلو گرم
قیمت بسته بندی پت : 56000