10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

تخم بلدرچین بسته بندی
تخم بلدرچین 12عددی قیمت هر عدد
قیمت بسته بندی پت : 24000 قیمت بسته بندی pet با روکش مقوایی کشویی : 26000
تخم بلدرچین بسته بندی 24عددی قیمت هر عدد
قیمت بسته بندی پت : 45000 قیمت بسته بندی pet با روکش مقوایی کشویی : 48000
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب... قیمت هر کیلو گرم
قیمت بسته بندی پت : 67000