12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

تخم بلدرچین بسته بندی
تخم بلدرچین 12عددی قیمت هر عدد
قیمت بسته بندی پت : 27000 قیمت بسته بندی pet با روکش مقوایی کشویی : 30000
تخم بلدرچین بسته بندی 24عددی قیمت هر عدد
قیمت بسته بندی پت : 50000 قیمت بسته بندی pet با روکش مقوایی کشویی : 54000
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب... قیمت هر عدد
قیمت بسته بندی پت : 73000