12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

تخم کبک
تخم کبک 6 عددی قیمت هر عدد
قیمت بسته بندی pet : 65000 قیمت بسته بندی pet با روکش مقوایی کشویی : 70000
تخم کبک بسته بندی4 عددی قیمت هر عدد
قیمت بسته بندی pet : 44000 قیمت بسته بندی pet با روکش مقوایی کشویی : 48000
تخم کبک بسته بندی 12 عددی قیمت هر عدد
قیمت بسته بندی pet : 130000 قیمت بسته بندی pet با روکش مقوایی کشویی : 140000