07/17/2018 - سه شنبه 26 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

تخم کبک
تخم کبک 6 عددی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 54000
تخم کبک بسته بندی4 عددی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 38000
تخم کبک بسته بندی 12 عددی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 100000