10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

تخم کبک
تخم کبک 6 عددی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 60000
تخم کبک بسته بندی4 عددی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 42000
تخم کبک بسته بندی 12 عددی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 115000