07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

گوشت قرمز منجمد وارداتی
گوساله -ران گوساله( سفیدران )... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 320000
گوساله -ران گوساله ( مغز ران)... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 310000
گوساله -ران گوساله منجمد برز... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 295000
گوساله -سردست گوساله منجمد برز... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 285000
گوساله -راسته گوساله منجمد بر... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 440000
گوساله -گردن گوساله منجمد برز... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 290000
گوساله -قلوه گاه گوساله منجمد... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 245000
گوسفندی -ران کامل گوسفندی منجم... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 370000
گوسفندی -راسته گوسفندی با استخ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 345000
گوسفندی -ماهیچه گوسفندی منجمد ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 410000
گوسفندی -کف دست کامل گوسفندی م... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 360000
گوسفندی -سردست گوسفندی منجمدو... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 350000
گوسفندی -گردن گوسفندی با استخو... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 340000
گوسفندی -قلوه گاه گوسفندی بدون... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 240000