12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

گوشت قرمز منجمد وارداتی
گوساله -ران گوساله منجمد برز... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 295000
گوساله -سردست گوساله منجمد برز... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 285000
گوساله -گردن گوساله منجمد برز... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 280000
گوسفندی -ران کامل گوسفندی منجم... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 400000
گوسفندی -راسته گوسفندی با استخ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 367000
گوسفندی -سردست گوسفندی منجمدو... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 389000
گوسفندی -گردن گوسفندی با استخو... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 355000
گوسفندی -قلوه گاه گوسفندی بدون... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 267000