12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

آلایش گوشت گوساله و گوسفندی بسته بندی شرکتی
گوسفندی- کله پاچه یک دست کامل... قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 730000
گوسفندی -پاچه 6 عددی قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 430000
گوسفندی -پاچه 4عددی قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 290000
گوسفندی- زبان 3عددی قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 490000
گوسفندی -مغز 3عددی قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 410000
گوسفندی -جگر سیاه قیمت هر کیلو گرم
هر بسته ( ریال ) : 880000
گوسفندی -دل و قلوه قیمت هر کیلو گرم
هر بسته ( ریال ) : 880000
گوساله -سیراب و شیردان قیمت هر کیلو گرم
هر بسته ( ریال ) : 210000
گوساله -زبان بدون حلقوم هر کی... قیمت هر کیلو گرم
هر بسته ( ریال ) : 520000
گوساله -دل و قلوه هر کیلو قیمت هر کیلو گرم
هر بسته ( ریال ) : 580000
گوساله -جگر سیاه قیمت هر کیلو گرم
هر بسته ( ریال ) : 580000
گوسفندی -سیراب شیردان یک دست... قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 210000
گوسفندی -کله پاچه نیم دست قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 475000
گوساله - مغز هرعدد قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 160000
گوسفندی -کله پاچه ربع دست قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 280000
گوسفندی -کله پوک ( بدون مغز و... قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 180000
گوساله - پاچه هر عدد قیمت هر عدد
هر بسته ( ریال ) : 190000