12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

گوشت قرمز منجمد داخلی
گوساله -ران گوساله منجمد داخلی قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 320000
گوساله -سردست گوساله منجمد داخ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 300000
گوساله -راسته منجمد گوساله داخ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 420000
گوساله -گردن گوساله منجمد داخ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 300000
گوساله -قلوه گاه منجمد گوساله ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 220000
گوساله -دمبالیچه منجمد گوساله ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 260000
گوسفندی -ران کامل گوسفندی منجم... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 340000
گوسفندی -کف دست کامل گوسفندی م... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 330000
گوسفندی -سردست گوسفندی منجمددا... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 320000
گوسفندی -راسته گوسفندی با استخ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 330000
گوسفندی -ماهیچه گوسفندی منجمد ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 390000
گوسفندی -گردن گوسفندی با استخو... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 320000
گوسفندی -قلوه گاه گوسفندی بی ا... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 240000
گوشت چرخکرده مخلوط منجمد قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 240000
گوشت چرخکرده مخلوط منجمد بسته4... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 96000