12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

آجیل و خشکبار
آلبالو نیمه خشک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 185000 قیمت درجه 2 : 160000
آلو بخاراممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 355000 قیمت درجه 2 : 320000
آلو بخارا قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 300000 قیمت درجه 2 : 270000
آلو جنگلی درشت قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 170000 قیمت درجه 2 : 150000
آلو جنگلی ریز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 130000 قیمت درجه 2 : 110000
انجیــــر خشک (10% پرک) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 690000 قیمت درجه 2 : 620000
انجیر خشک معمولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 580000 قیمت درجه 2 : 520000
بادام با پوست( بادام سنگ ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 230000 قیمت درجه 2 : 200000
بادام زمینی غلافدار( خام و بود... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 210000 قیمت درجه 2 : 190000
بادام منقا دو پوست کاغذی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 700000 قیمت درجه 2 : 640000
بادام منقا یک پوست کاغذی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 920000 قیمت درجه 2 : 840000
بادام هندی سایز320 قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1490000 قیمت درجه 2 : 1390000
برگ زرد آلو ممتاز(زرین ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 265000 قیمت درجه 2 : 240000
برگ قیسی سکه ای قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 295000 قیمت درجه 2 : 270000
برگ هلو قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 185000 قیمت درجه 2 : 160000
برنجک - برنج بوداده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 120000 قیمت درجه 2 : 110000
پسته احمدآقایی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1700000 قیمت درجه 2 : 1600000
پسته اکبری قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1850000 قیمت درجه 2 : 1750000
پسته فندقی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1550000 قیمت درجه 2 : 1450000
پسته کله قوچی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1750000 قیمت درجه 2 : 1650000
تخمه آفتابگردان کله قوچی ( دور... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 240000 قیمت درجه 2 : 210000
تخمه آفتابگردان ریز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 170000 قیمت درجه 2 : 150000
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 199000 قیمت درجه 2 : 170000
تخمه جابانی شور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 250000 قیمت درجه 2 : 200000
تخمه جابانی ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 300000 قیمت درجه 2 : 250000
تخمه جابانی گلپر قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 270000 قیمت درجه 2 : 220000
تخمه کدو درشت مرمری خام قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 470000 قیمت درجه 2 : 420000
تخمه کدو درشت مرمری شور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 460000 قیمت درجه 2 : 410000
تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 350000 قیمت درجه 2 : 300000
تخمه کدو گوشتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 440000 قیمت درجه 2 : 400000
تخمه کدو مشهدی ریز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 400000 قیمت درجه 2 : 360000
تخمه محبوبی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 260000 قیمت درجه 2 : 230000
توت خشک سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 450000 قیمت درجه 2 : 400000
توت خشک سفید مرغوب قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 550000 قیمت درجه 2 : 480000
خلال بادام زمینی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 350000 قیمت درجه 2 : 320000
ذرتک - ذرت شیرین بوداده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 140000 قیمت درجه 2 : 120000
سنجد قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 300000 قیمت درجه 2 : 270000
سویا آجیلی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 85000 قیمت درجه 2 : 75000
شاهدانه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 230000 قیمت درجه 2 : 200000
عدسک - عدس بوداده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 105000 قیمت درجه 2 : 85000
عناب ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 270000 قیمت درجه 2 : 220000
فندق با پوست خام قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 580000 قیمت درجه 2 : 500000
کشمش پلویی( خرمایی وسیاه) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 280000 قیمت درجه 2 : 260000
کشمش پلویی طلایی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 285000 قیمت درجه 2 : 270000
کشمش سبز پیکانی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 340000 قیمت درجه 2 : 300000
کشمش سبز معمولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 300000 قیمت درجه 2 : 270000
کنجد بو داده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 300000 قیمت درجه 2 : 270000
کنجد خام سفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 280000 قیمت درجه 2 : 250000
کنجد خام سیاه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 250000 قیمت درجه 2 : 220000
گردو با پوست سوزنی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 460000 قیمت درجه 2 : 400000
گردو با پوست کاغذی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 630000 قیمت درجه 2 : 560000
گندم بوداده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 70000 قیمت درجه 2 : 60000
شیرین گندمک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 95000 قیمت درجه 2 : 85000
گندمک توپی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 80000 قیمت درجه 2 : 70000
آلو- گوجه برغان طلایی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 199000 قیمت درجه 2 : 180000
آلو- گوجه برغان سیاه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 189000 قیمت درجه 2 : 170000
مغز بادام قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1170000 قیمت درجه 2 : 1070000
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 290000 قیمت درجه 2 : 260000
مغــز بــادام زمینی درشت ( با ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 280000 قیمت درجه 2 : 250000
مغـــز بـــــادام زمینی ریز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 220000 قیمت درجه 2 : 200000
مغز پسته خام و بوداده قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 2500000 قیمت درجه 2 : 2350000
مغز تخمه آفتابگردان خام و بودا... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 230000 قیمت درجه 2 : 200000
مغـــز تخمــــه کدو درشت مرمری... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 520000 قیمت درجه 2 : 470000
مغـــز تخمــــه کدو ریز مشهدی ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 500000 قیمت درجه 2 : 450000
مغز تخمه محبوبی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 470000 قیمت درجه 2 : 420000
مغز فندق خام قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1120000 قیمت درجه 2 : 1050000
مغز گردو قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1100000 قیمت درجه 2 : 1000000
مغز گردو دوپرسفید قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1250000
مغـــز گــــردو دندانه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 990000 قیمت درجه 2 : 900000
مویز بدون هسته قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 520000 قیمت درجه 2 : 450000
مویز با هسته قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 350000 قیمت درجه 2 : 300000
نخودچی دو آتیشه بی نمک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 175000 قیمت درجه 2 : 150000
نخودچی دو آتیشه شور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 180000 قیمت درجه 2 : 155000
نخودچی باروکش طعم دار قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 150000 قیمت درجه 2 : 120000
نخــودچی سفید بدون پوست (گل ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 160000 قیمت درجه 2 : 140000
خلال پسته قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 3700000 قیمت درجه 2 : 3550000
برگ زردآلو معمولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 210000 قیمت درجه 2 : 190000
خلال بادام درختی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1500000 قیمت درجه 2 : 1400000
مغز هسته زردآلو قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 420000 قیمت درجه 2 : 370000
برگ قیسی معمولی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 240000 قیمت درجه 2 : 210000
فندق با پوست شور (بوداده ) قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 600000 قیمت درجه 2 : 530000
مغز فندق شور قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 1150000 قیمت درجه 2 : 1070000
کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 230000 قیمت درجه 2 : 200000
مغز بادام زمینی ممتاز آستانه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 340000 قیمت درجه 2 : 290000
مغز گردو خورشتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 860000 قیمت درجه 2 : 760000
پودر نارگیل چرب قیمت هر عدد
قیمت درجه یک : 260000 قیمت درجه 2 : 240000
پودر نارگیل خشک قیمت هر عدد
قیمت درجه یک : 240000 قیمت درجه 2 : 220000
تخم شربتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 180000 قیمت درجه 2 : 150000
خاکشیر قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 230000 قیمت درجه 2 : 200000
زرشک پفکی خشک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 330000 قیمت درجه 2 : 300000
زرشک دانه اناری خشک قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 270000 قیمت درجه 2 : 220000
زرشک تازه با ساقه و برگ بسته ب... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک : 120000 قیمت درجه 2 : 100000
زرشک تازه بدون ساقه و برگ بسته... قیمت هر عدد
قیمت درجه یک : 80000 قیمت درجه 2 : 70000
تخمه آفتابگردان کله قوچی رژیمی... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 250000 قیمت درجه 2 : 220000
تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 470000 قیمت درجه 2 : 420000
آلو خشک قطره طلا قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 199000 قیمت درجه 2 : 180000
مغز تخمه کدو گوشتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 550000 قیمت درجه 2 : 500000
زرشک سیاه قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه یک : 280000 قیمت درجه 2 : 240000