12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

قندو شکر
شکر بسته بندی 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 38500
شکر بسته بندی 1800گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 75000
شکر بسته بندی 3کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 122000
شکر بسته بندی 5کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 195000
شکر بسته بندی10کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 340000
شکر فله (کیسه 50 کیلویی) قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 34000
قند شکسته بسته بندی450گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 24000
قند شکسته بسته بندی700گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 35000
قند شکسته بسته بندی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 44000
قند شکسته بسته بندی1800گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 85000
قند شکسته بسته بندی 3کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 138500
قند شکسته بسته بندی 5کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 230000
قند شکسته بسته بندی10کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 450000
قند حبه پرسی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 44000
قند شکسته فله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 45000
قندکله فله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 44000
شکر فله تنظیم بازار قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 28550
نبات شاخه درشت(شاخه ای) سفیدوز... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 55000
نبات شاخه باریک وریز(شاخه ای) ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 59000
نبات چوبدار زرد وسفید و طعم دا... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 68000
نبات تخته و خرد شده قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 43000
شکر بسته بندی 4500 گرمی(کیلو گ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 179000