10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

قندو شکر
شکر بسته بندی 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 34500
شکر بسته بندی 1800گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 69000
شکر بسته بندی 3کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 114000
شکر بسته بندی 5کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 190000
شکر بسته بندی10کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 340000
شکر فله (کیسه 50 کیلویی) قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 34000
قند شکسته بسته بندی450گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 21500
قند شکسته بسته بندی700گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 33000
قند شکسته بسته بندی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 40000
قند شکسته بسته بندی1800گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 80000
قند شکسته بسته بندی 3کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 132000
قند شکسته بسته بندی 5کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 220000
قند شکسته بسته بندی10کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 430000
قند حبه پرسی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 42000
قند شکسته فله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 43000
قندکله فله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 42000
شکر فله تنظیم بازار قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 28550
نبات شاخه درشت(شاخه ای) سفیدوز... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 52000
نبات شاخه باریک وریز(شاخه ای) ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 56000
نبات چوبدار زرد وسفید و طعم دا... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 64000
نبات تخته و خرد شده قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 40000
شکر بسته بندی 4500 گرمی(کیلو گ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 170000