05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397 ::
Menu

PriceListClassification

قندو شکر
شکر بسته بندی 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 31000
شکر بسته بندی 1800گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 61000
شکر بسته بندی 3کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 99000
شکر بسته بندی 5کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 161000
شکر بسته بندی10کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 310000
شکر فله (کیسه 50 کیلویی) قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 30000
قند شکسته بسته بندی450گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 20000
قند شکسته بسته بندی700گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 31000
قند شکسته بسته بندی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 36000
قند شکسته بسته بندی1800گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 69000
قند شکسته بسته بندی3کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 113000
قند شکسته بسته بندی5کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 180000
قند شکسته بسته بندی10کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 350000
قند حبه پرسی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 34000
قند شکسته فله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 35000
قندکله فله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 34000
شکر فله تنظیم بازار قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 28550
نبات شاخه درشت(شاخه ای) سفیدوز... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 46000
نبات شاخه باریک وریز(شاخه ای) ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 48000
نبات چوبدار زرد وسفید و طعم دا... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 56000
انواع نبات تخته و خرد شده قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 33000
شکر بسته بندی 4500 گرمی(کیلو گ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 145000