07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

قندو شکر
شکر بسته بندی 900گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 32500
شکر بسته بندی 1800گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 64000
شکر بسته بندی 3کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 103000
شکر بسته بندی 5کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 168000
شکر بسته بندی10کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 325000
شکر فله (کیسه 50 کیلویی) قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 32500
قند شکسته بسته بندی450گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 21000
قند شکسته بسته بندی700گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 32000
قند شکسته بسته بندی900گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 37000
قند شکسته بسته بندی1800گرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 71000
قند شکسته بسته بندی3کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 116000
قند شکسته بسته بندی5کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 185000
قند شکسته بسته بندی10کیلوگرمی قیمت هر عدد
قیمت مصوب : 360000
قند حبه پرسی قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 35000
قند شکسته فله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 36000
قندکله فله قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 35000
شکر فله تنظیم بازار قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 28550
نبات شاخه درشت(شاخه ای) سفیدوز... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 48000
نبات شاخه باریک وریز(شاخه ای) ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 50000
نبات چوبدار زرد وسفید و طعم دا... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 58000
انواع نبات تخته و خرد شده قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 35000
شکر بسته بندی 4500 گرمی(کیلو گ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت مصوب : 151000