07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

مرغ بدون آنتی بیوتیک
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 103000
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 92000