10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

مرغ بدون آنتی بیوتیک
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 116000
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت : 105000