10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

گوشت شترمرغ قطعه بندی و بسته بندی
ران بی استخوان شترمرغ قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 275000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 540000
ماهیچه شترمرغ قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 280000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 550000
فیله (بادبزنی،مغزران وسفیدرا... قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 295000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 580000
گردن شترمرغ قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 110000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 220000
بال و بازوی بدون پوست قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 110000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 210000
دل و جگر پاک شده قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 200000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 390000
سنگدان شترمرغ قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 115000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 210000
چربی جامد شترمرغ قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 90000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 170000
قلم شتر مرغ قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 14500 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 28500
آبگوشتی شتر مرغ (ران 60%و گرد... قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 225000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 440000