12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

گوشت شترمرغ قطعه بندی و بسته بندی
ران بی استخوان شترمرغ قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 320000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 620000
ماهیچه شترمرغ قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 330000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 640000
فیله (بادبزنی،مغزران وسفیدرا... قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 340000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 660000
گردن شترمرغ قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 140000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 270000
بال و بازوی بدون پوست قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 160000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 320000
دل و جگر پاک شده قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 210000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 410000
سنگدان شترمرغ قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 135000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 260000
چربی جامد شترمرغ قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 100000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 200000
قلم شتر مرغ قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 17000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 32000
آبگوشتی شتر مرغ (ران 60%و گرد... قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 270000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 520000