07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

گوشت شترمرغ قطعه بندی و بسته بندی
ران بی استخوان شترمرغ قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 265000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 520000
ماهیچه شترمرغ قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 270000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 530000
فیله (بادبزنی،مغزران وسفیدران ... قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 285000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 560000
گردن شترمرغ قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 105000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 210000
بال و بازوی بدون پوست قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 105000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 200000
دل و جگر پاک شده قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 195000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 380000
سنگدان شترمرغ قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 110000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 200000
چربی جامد شترمرغ قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 85000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 160000
قلم شتر مرغ قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 14000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 28000
آبگوشتی شتر مرغ (ران 60%و گرد... قیمت هر عدد
مصوب بسته 500گرمی بشقابی / وکیوم : 215000 مصوب بسته 1000گرمی بشقابی / وکیوم : 420000