10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

بوقلمون بسته بندی و قطعه بندی
ساق بوقلمون با پوست قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 282000
ران بوقلمون با پوست و استخوان(... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 261000
مغز ران بوقلمون بی پوست واستخو... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 369000
سینه بوقلمون بدون بال و گردن ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 239000
سینه بوقلمون بدون پوست و بدون ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 303000
فیله بوقلمون قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 361000
بازو بوقلمون قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 122000
بال بوقلمون ( بدون نوک بال ) ه... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 83500
گردن بدون پوست بوقلمون ( هر کی... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 110000
جگر پاک شده بوقلمون( هر کیلوگر... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 119000
دل پاک شده بوقلمون(هر کیلوگرم ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 129000
سنگدان پاک شده بوقلمون( بوقلمو... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 118000
لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لا... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 189000
ران بوقلمون با پوست و استخوان ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 231000
سینه بوقلمون بدون گردن ، با ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 214000
سینه بوقلمون با بال ،گردن ، پو... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 191000
لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لا... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 189000
ران بوقلمون بدون پوست با استخ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 290000
جگر پاک شده بوقلمون بسته 400 گ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 61000
دل پاک شده بوقلمون بسته 400 گر... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 69000
سنگدان پاک شده بوقلمون بسته 40... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 60000
نیم شقه سینه - سینه بوقلمون با... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 183000
نیم شقه ران - ران بوقلمون با س... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 193000