07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

بوقلمون بسته بندی و قطعه بندی
ساق بوقلمون با پوست قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 189000
ران بوقلمون با پوست و استخوان(... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 176000
مغز ران بوقلمون بی پوست واستخو... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 245000
سینه بوقلمون بدون بال و گردن ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 162000
سینه بوقلمون بدون پوست و بدون ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 203000
فیله بوقلمون قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 240000
بازو بوقلمون قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 87000
بال بوقلمون ( بدون نوک بال ) ه... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 63000
گردن بدون پوست بوقلمون ( هر کی... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 81000
جگر پاک شده بوقلمون( هر کیلوگر... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 72000
دل پاک شده بوقلمون(هر کیلوگرم ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 81000
سنگدان پاک شده بوقلمون( بوقلمو... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 62000
لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لا... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 124800
ران بوقلمون با پوست و استخوان ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 157000
سینه بوقلمون بدون گردن ، با ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 146000
سینه بوقلمون با بال ،گردن ، پو... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 131500
لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لا... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 120800
ران بوقلمون بدون پوست با استخ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 194000
جگر پاک شده بوقلمون بسته 400 گ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 36000
دل پاک شده بوقلمون بسته 400 گر... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 40500
سنگدان پاک شده بوقلمون بسته 40... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 31000
نیم شقه سینه - سینه بوقلمون با... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 118800
نیم شقه ران - ران بوقلمون با س... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 128800