05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397 ::
Menu

PriceListClassification

بوقلمون بسته بندی و قطعه بندی
ساق بوقلمون با پوست قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 177000
ران بوقلمون با پوست و استخوان(... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 165000
مغز ران بوقلمون بی پوست واستخو... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 228000
سینه بوقلمون بدون بال و گردن ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 151000
سینه بوقلمون بدون پوست و بدون ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 189000
فیله بوقلمون قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 224000
بازو بوقلمون قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 82000
بال بوقلمون ( بدون نوک بال ) ه... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 60000
گردن بدون پوست بوقلمون ( هر کی... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 76000
جگر پاک شده بوقلمون( هر کیلوگر... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 70000
دل پاک شده بوقلمون(هر کیلوگرم ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 79000
سنگدان پاک شده بوقلمون( بوقلمو... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 60000
لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لا... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 115800
ران بوقلمون با پوست و استخوان ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 147000
سینه بوقلمون بدون گردن ، با ب... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 137000
سینه بوقلمون با بال ،گردن ، پو... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 123000
لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لا... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 111800
ران بوقلمون بدون پوست با استخ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 182000
جگر پاک شده بوقلمون بسته 400 گ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 35000
دل پاک شده بوقلمون بسته 400 گر... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 39500
سنگدان پاک شده بوقلمون بسته 40... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 30000