10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

سبد پلاستیکی و انواع کارتن خالی مستعمل
سبد کاهویی بالای 800 گرم قیمت هر کیلو گرم
قیمت ( ریال ) : 4500
سبد پلاستیکی بزرگ با ظرفیت ب... قیمت هر عدد
قیمت ( ریال ) : 3000
سبد پلاستیکی با ظرفیت بالای 1... قیمت هر عدد
قیمت ( ریال ) : 2800
سبد پلاستیکی با ظرفیت بالای 9... قیمت هر عدد
قیمت ( ریال ) : 2200
سبد پلاستیکی متوسط با ظرفیت ب... قیمت هر عدد
قیمت ( ریال ) : 1400
سبد پلاستیکی متوسط با ظرفیت ب... قیمت هر عدد
قیمت ( ریال ) : 850
سبد پلاستیکی کوچک زیر 4 کیلوگر... قیمت هر عدد
قیمت ( ریال ) : 700
کارتن موزی سالم قیمت هر عدد
قیمت ( ریال ) : 6500
کارتن موزی سالم دست دوم قیمت هر عدد
قیمت ( ریال ) : 3000
کارتن فله ای ضایعاتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت ( ریال ) : 800
کارتن پرتقال وارداتی بزرگ قیمت هر عدد
قیمت ( ریال ) : 3000
کارتن نارنگی پاکستانی و پرتقال... قیمت هر عدد
قیمت ( ریال ) : 2000
کارتن نارنگی پاکستانی و پرتقال... قیمت هر کیلو گرم
قیمت ( ریال ) : 1000