12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

سبد پلاستیکی و انواع کارتن خالی مستعمل
سبد کاهویی بالای 800 گرم قیمت هر کیلو گرم
قیمت ( ریال ) : 8000
کارتن موزی سالم قیمت هر عدد
قیمت ( ریال ) : 10000
کارتن موزی سالم دست دوم قیمت هر عدد
قیمت ( ریال ) : 5000
کارتن فله ای ضایعاتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت ( ریال ) : 4000
کارتن نارنگی پاکستانی و پرتقال... قیمت هر کیلو گرم
قیمت ( ریال ) : 4000
سبد پلاستیکی بزرگ با ظرفیت با... قیمت هر کیلو گرم
قیمت ( ریال ) : 8000
سبد پلاستیکی ظرفیت بین 12 ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت ( ریال ) : 8000
سبد پلاستیکی ظرفیت بین 9 ت... قیمت هر کیلو گرم
قیمت ( ریال ) : 8000
سبد پلاستیکی متوسط ظرفیت بی... قیمت هر کیلو گرم
قیمت ( ریال ) : 8000
سبد پلاستیکی متوسط ظرفیت بین... قیمت هر کیلو گرم
قیمت ( ریال ) : 8000
سبد پلاستیکی کوچک ظرفیت زیر4 ... قیمت هر کیلو گرم
قیمت ( ریال ) : 8000
کارتن پرتقال بزرگ وارداتی قیمت هر کیلو گرم
قیمت ( ریال ) : 4000
کارتن نارنگی پاکستانی و پرتقال... قیمت هر کیلو گرم
قیمت ( ریال ) : 4000