12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

خیار شور –زیتون شورو میوه های فرآوری شده
خیار شور ممتاز قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 35000
خیار شور نول قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 58000
خیار شور ویژه قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 77000
خیار شورسوپر ویژه قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 90000
زیتون کنسروی و زیتون شکسته ای... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 195000
زیتون کنسروی و زیتون شکسته ای... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 165000
زیتون کنسروی و زیتون شکسته ا... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 140000
زیتون کنسروی و زیتون شکسته ای... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 110000
زیتون ماری کنسروی و زیتون م... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 130000
زیتون کنسروی وارداتی درشت قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 260000
زیتون کنسروی وارداتی متوسط قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 225000
زیتون کنسروی وارداتی ریز قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 180000
زیتون کنسروی مغزدار وارداتی قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 290000
زیتون بدون هسته درشت قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 195000
زیتون بدون هسته متوسط قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 170000
زیتون بدون هسته ریز قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 150000
زیتون پرورده قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 175000
زیتون عسلی قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 170000
کوکتل زیتون قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 175000
زیتون معجون با گل سیر قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 170000
رب انار ممتاز شرکتی قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 160000
رب انار درجه1 (سایر انواع) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 99000
رب آلوچه قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 70000
میوه فرآوری شده- آلو انواع قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 100000
میوه فرآوری شده- زرد آلو زرد و... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 90000
میوه فرآوری شده-مخلوط هفت میوه... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 120000
میوه فرآوری شده-آلبالو ،گیلاس ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 120000
میوه فرآوری شده-لواشک قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 120000
خیار شور درجه 1 قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 30000
میوه فراوری شده-انار ،تمشک،زرش... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 110000
میوه فراوری شده-آناناس زرد،سبز... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 150000
زیتون کنسروی و شکسته ایرانی (د... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 80000