12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

انواع شور و ترشی
ترشی بادمجان قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 65000
ترشی بادمجان شکم پر قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 75000
ترشی بامیه ریز قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 80000
ترشی بامیه درشت قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 60000
ترشی خیار ویژه ریز قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 130000
ترشی خیار ویژه متوسط قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 110000
ترشی خیار ممتاز قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 75000
ترشی فرنگیجات قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 45000
ترشی پیاز قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 65000
ترشی آلبالو و گیلاس قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 100000
ترشی فلفل ماری وسوزنی قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 70000
ترشی فلفل انواع قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 85000
ترشی میوه - سیب درختی ، به و ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 80000
ترشی میوه-آلو، انجیر، انگور، ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 85000
ترشی میوه -هلو ، شلیل ،زرد آل... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 95000
ترشی گوجه سبز (آلوچه ) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 70000
ترشی میوه -بنه کوهی، چغاله می... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 130000
ترشی میوه - هندوانه ابوجهل،کا... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 140000
ترشی میوه- اسلایس شده انبه،آ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 160000
ترشی میکس قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 160000
شوریا ترشی قارچ قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 120000
ترشی یونانی و بلغاری قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 160000
ترشی سالاد زیتون قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 150000
ترشی هفت بیجار قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 60000
ترشی لیته قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 55000
ترشی لیته عسلی قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 60000
ترشی بندری قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 52000
ترشی مخلوط ( ریز ) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 45000
ترشی مخلوط درشت زردوسفید قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 45000
ترشی مخلوط کرفس و لیمو قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 65000
ترشی مخلوط مخصوص شیرازی قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 65000
ترشی مخلوط با سس انار قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 60000
ترشی مخلوط با سس گوجه قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 55000
ترشی مخلوط با سس فلفل قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 50000
ترشی کلم برگ قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 45000
ترشی گل کلم زرد وسفید قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 50000
شور گل کلم قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 60000
شور مخلوط قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 75000
شور یا ترشی برگ مو قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 88000
شور یا ترشی غوره بدون دمگل قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 85000
شور یا ترشی غوره با دمگل میو... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 75000
سیر ترشی تازه قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 100000
سیر ترشی کهنه قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 125000
سیر ترشی مروارید قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 180000
ترشی گل سیر قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 135000
ترشی گل سیر قرمز ( عسلی ) قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 150000
ترشی موسیر قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 180000
ترشی میوه - لیموترش ،آلوئه ... قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 110000
ترشی سالاد سبز قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 120000
ترشی هندی و مراکشی قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 95000
ترشی قارچ مخلوط قیمت هر کیلو گرم
مصوب : 150000