07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397 ::
Menu

PriceListClassification

قارچ
قارچ دکمه ای پشت بسته فله ک... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 79000 قیمت درجه 2 : 69000
قارچ دکمه ای قهوه ای فله ( B... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 85000 قیمت درجه 2 : 75000
قارچ دکمه ای پشت باز فله قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 69000 قیمت درجه 2 : 59000
قارچ صدفی فله قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 79000 قیمت درجه 2 : 69000
قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 27000
قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 43000
قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 56000
قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گر... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 26000
قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گر... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 50000
قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گر... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 90000
قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گ... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 99000
قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی اس... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 27000
قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی اس... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 53000
قارچ دکمه ای بسته 1000 گرمی ا... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 95000
جوانه ماش بسته بندی بالای300 گ... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 32000
جوانه شبدر بسته بندی بالای250 ... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 30000
جوانه یونجه(آلفا) بسته بندی با... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 32000
جوانه گندم بسته بندی بالای200... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 17000
جوانه مخلوط بسته بندی بالای200... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 34000
جوانه ماش بسته بالای 200گرم قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 26000
جوانه شبدربسته بالای 200گرم قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 26000
قارچ دکمه ای پشت بسته فله د... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 79000 قیمت درجه 2 : 69000