12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

قارچ
قارچ دکمه ای پشت بسته فله قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 93000 قیمت درجه 2 : 83000
قارچ دکمه ای قهوه ای فله ( B... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 99000 قیمت درجه 2 : 89000
قارچ دکمه ای پشت باز فله قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 83000 قیمت درجه 2 : 73000
قارچ صدفی فله قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 95000 قیمت درجه 2 : 85000
قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 31000
قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 49000
قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 62000
قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گر... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 30000
قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گر... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 57000
قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گر... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 106000
قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گ... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 112000
قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی اس... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 31000
قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی اس... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 60000
قارچ دکمه ای بسته 1000 گرمی ا... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 106000
جوانه ماش بسته بندی بالای300 گ... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 44000
جوانه شبدر بسته بندی بالای250 ... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 42000
جوانه یونجه(آلفا) بسته بندی با... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 44000
جوانه گندم بسته بندی بالای200... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 24000
جوانه مخلوط سالادی بسته بندی ب... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 48000
جوانه ماش بسته بالای 200گرم قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 37000
جوانه شبدربسته بالای 200گرم قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 37000