10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397 ::
Menu

PriceListClassification

قارچ
قارچ دکمه ای پشت بسته فله ک... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 84000 قیمت درجه 2 : 74000
قارچ دکمه ای قهوه ای فله ( B... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 90000 قیمت درجه 2 : 80000
قارچ دکمه ای پشت باز فله قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 74000 قیمت درجه 2 : 64000
قارچ صدفی فله قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 80000 قیمت درجه 2 : 70000
قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 28000
قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 45000
قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 58000
قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گر... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 27500
قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گر... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 53000
قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گر... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 94000
قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گ... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 105000
قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی اس... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 29000
قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی اس... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 56000
قارچ دکمه ای بسته 1000 گرمی ا... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 99000
جوانه ماش بسته بندی بالای300 گ... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 41000
جوانه شبدر بسته بندی بالای250 ... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 40000
جوانه یونجه(آلفا) بسته بندی با... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 41000
جوانه گندم بسته بندی بالای200... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 23000
جوانه مخلوط سالادی بسته بندی ب... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 44000
جوانه ماش بسته بالای 200گرم قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 34000
جوانه شبدربسته بالای 200گرم قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 34000
قارچ دکمه ای پشت بسته فله د... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 84000 قیمت درجه 2 : 74000