05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397 ::
Menu

PriceListClassification

قارچ
قارچ دکمه ای پشت بسته فله ک... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 62000 قیمت درجه 2 : 52000
قارچ دکمه ای قهوه ای فله ( B... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 66000 قیمت درجه 2 : 56000
قارچ دکمه ای پشت باز فله قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 50000 قیمت درجه 2 : 40000
قارچ صدفی فله قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 74000 قیمت درجه 2 : 64000
قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 26000
قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 42000
قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 53000
قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گر... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 21000
قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گر... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 41000
قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گر... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 72000
قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گ... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 80000
قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی اس... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 24000
قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی اس... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 47000
قارچ دکمه ای بسته 1000 گرمی ا... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 75000
جوانه ماش بسته بندی بالای300 گ... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 30000
جوانه شبدر بسته بندی بالای250 ... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 28000
جوانه یونجه(آلفا) بسته بندی با... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 30000
جوانه گندم بسته بندی بالای200... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 16000
جوانه مخلوط بسته بندی بالای200... قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 32000
جوانه ماش بسته بالای 200گرم قیمت هر عدد
قیمت درجه 1 : 24000
جوانه شبدربسته بالای 200گرم قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 24000
قارچ دکمه ای پشت بسته فله د... قیمت هر کیلو گرم
قیمت درجه 1 : 62000 قیمت درجه 2 : 52000