11/15/2018 - پنجشنبه 24 آبان 1397 ::
Menu

فهرست اماکن خالی و غیرفعال

توجه: خواهشمند است پس از انتخاب اسناد اماکن خالی و غیر فعال از این قسمت، بر روی لینک دریافت اسناد شرکت در طرح اختصاص و فعالسازی کوتاه مدت (موقت) اماکن خالی و غیر فعال میادین و بازارها  واقع در پایین صفحه کلیک و اسناد عمومی (شامل 25 برگ) را نیز دریافت نمایید. (همراه داشتن اسناد عمومی الزامی می باشد)
 

محصولات کشاورزی

محصولات پروتئینی


محصولات بازرگانی و فرآوری شده

پارکینگ

جعبه خالی


محصولات ارگانیک
سبزی پاک کرده

محصولات کشاورزی دستچین


آبزیان