12/06/2019 - جمعه 15 آذر 1398 ::
Menu

وظایف و اهداف سازمان

 

بر اساس ماده (2) اساسنامه سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی، هدف از تشکیل این سازمان ایجاد تسهیلات لازم در امر تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی است. این تسهیلات در جهت حمایت از تولیدکنندگان صورت می گیرد تا بتواند مسیر حرکت محصولات را از تولید به توزیع با اصول صحیح هدایت کند.

برای نیل به اهداف فوق، در اساسنامه وظایفی به شرح زیر در اساسنامه در نظر گرفته شده است:

- احداث میدان مرکزی میوه و تره بار به منظور تأمین تسهیلات لازم جهت معاملات میوه و تره بار و تغذیه بازارهای روز
- ایجاد سردخانه ها و انبارهای مورد نیاز در مجاورت میدان
- ایجاد و توسعه بازارهای روز میوه و تره بار، ایجاد بازارهای فروش موقتی و جایگاههای موقت و نیز گسترش میدان مرکزی  و بازارهای روز میوه و تره بار
- مطالعه و بررسی در مورد ایجاد صنایع  و تأسیسات جنبی میدان مرکزی مانند کارخانجات تولید جعبه و بسته بندی و ...
- جلب نظر واحدهای دولتی، بخش خصوصی و بانک ها و همچنین همکاری با تعاونی های مربوطه در امر تهیه و توزیع محصولات
- حفظ، نگهداری و تعمیر ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات میدان بر اساس آیین نامه مالی سازمان
- تعیین سیاست های کلی و تنظیم برنامه ها از طریق اخذ آمار و اطلاعات مربوط به ورود و خروج محصولات
- توجه به میزان عرضه محصولات و نرخ گذاری آنها از طریق کمیته نرخ گذاری