11/15/2018 - پنجشنبه 24 آبان 1397 ::
Menu

جزئیات خبر

امیرعرفان اسدیان برای حضور در مسابقات المپیک هنرهای رزمی عازم مسکو می شود


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین، امیرعرفان اسدیان که به عضویت تیم ملی توکی ما درآمده است برای شرکت در مسابقات المپیک هنرهای رزمی روسیه در اکتبر 2018 عازم مسکو می‌شود.
مدیریت روابط عمومی سازمان ضمن تبریک به آقای عبدالرحیم اسدیان مقدم، معاون مدیر منابع مالی سازمان مدیریت منابع، برای امیرعرفان اسدیان آرزوی موفقیت می‌نماید.  نظرات