11/15/2018 - پنجشنبه 24 آبان 1397 ::
Menu

جزئیات خبر

برگزاري مانور واكنش در شرايط اضطراري در میدان میوه و تره بار آزادگان

مانور واكنش در شرايط اضطراري ايمني ، بهداشتي و محيط زيستي در میدان میوه و تره بار آزادگان با همکاری ستاد مدیریت بحران ، آتشنشانی و اورژانس منطقه 4 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین و به نقل از معاونت بهره برداری و بهداشت سازمان، روز دوشنبه مورخ 02/07/1397 ساعت 13در میدان میوه و تره بار آزادگان، مانور واكنش در شرايط اضطراري ايمني، بهداشتي و محيط زيستي با سناریوهای آتش سوزي، زلزله، حوادث انساني، ريزش بار و ريزش زباله و پسماندها با همکاری ستاد مدیریت بحران، آتشنشانی و اورژانس منطقه 4 برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  نظرات