11/15/2018 - پنجشنبه 24 آبان 1397 ::
Menu

جزئیات خبر

برگزاری جلسه آموزشی با عنوان لزوم تسريع در تحويل و تحول اماكن عرضه محصولات بازرگاني و پروتئینی در میدان میوه و تره بار آزادگان


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران و به نقل از معاونت بهره برداری و بهداشت این سازمان جلسه آموزشی با عنوان لزوم تسريع در تحويل و تحول اماكن عرضه محصولات بازرگاني و پروتئینی جهت بهره برداران غرف مربوطه در میدان میوه و تره بار آزادگان برگزار گردید.
جلسه آموزشی با عنوان لزوم تسريع در تحويل و تحول اماكن عرضه محصولات بازرگاني و پروتئینی به منظور حفظ آراستگي بصري ميدان و عدم بروز وقفه در ارائه خدمات به شهروندان محترم جهت بهره برداران غرف مربوطه در میدان میوه و تره بار آزادگان برگزار گردید.

  نظرات