12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397 ::
Menu

جزئیات خبر

برگزاری جلسه آموزشي مدیریت تغییر در HSE در سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران

جلسه آموزشي مدیریت تغییر در HSE ویژه کارشناسان مسئول HSE میادین و بازارهای میوه و تره بار در روز چهارشنبه مورخ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران و به نقل از معاونت بهره برداری و بهداشت سازمان، جلسه آموزشي مدیریت تغییر در نگهداشت مدیریت سامانه HSE برای کارشناسان مسئولHSE مراکز تابعه روز چهارشنبه در سالن جلسات آموزشی ساختمان مرکزی سازمان برگزار شد.
در این جلسه ، شرکت مشاور HSE مطالبی را در زمینه الزامات اجرای مدیریت تغییر - شناخت حوادث – ارزیابی ریسک و اقدامات اصلاحی، به حاضران آموزش داد.
گفتنی است، مقرر شد کلیه وظایف بر اساس دستورالعمل‌ها و نامه‌های ابلاغی انجام گردد و حداکثر همکاری در مراکز تابعه با مشاورین صورت گیرد.
  نظرات