12/06/2019 - جمعه 15 آذر 1398 ::
Menu

جزئیات خبر

اجرای دوره چهارم عملیات مبارزه با آفات محیطی در مراکز تابعه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران

دوره چهارم عملیات مبارزه با آفات محیطی در کلیه مراکز تابعه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران در تابستان و پائیز 1398 انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران و به نقل از معاونت بهره برداری و بهداشت این سازمان، عملیات طبق برنامه مدون و با اجرای شش عملیات در روزهای عادی هفته و سه تا چهار عملیات در روزهای جمعه اجرا گردید.
براساس این گزارش، عملیات سم پاشي و طعمه گذاري 18 هفته به طول انجامید و در تمامی مراکز تابعه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، شامل 5 ساختمان ستادی، 3 مرکز عرضه بهداشتی دام، 22 میدان، 220 بازار و بازارهای محله‌ای تابعه اجرا شد.
در پایان این دوره از عملیات و با توجه به عملیات‌های لکه گیری ( سم پاشی و طعمه گذاری )، شمار عملیات‌ها به 331 برنامه کنترلی رسید.
گفتنی است، وضعیت نیمه تعطیل بازارها و بازارهای محله‌ای برای تنظیم زمان مراجعه به آگاهی شهروندان رسیده است.

  نظرات