05/23/2018 - چهارشنبه 2 خرداد 1397 ::
Menu
Menu

نمایش

Untitled 4
اسناد و شرایط شرکت در تجدید مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از محل با کاربری آزمایشگاه مواد غذایی در میدان مرکزی میوه و تره بار

برای دریافت اسناد   اینجا   را کلیک نمایید.


تعداد مشاهده: 186
1397/2/8
print