07/16/2018 - دوشنبه 25 تير 1397 ::
Menu
Menu

نمایش

Untitled 4
اعلام نتايج فراخوان واگذاري موقت حق بهره برداري از اماكن عرضه ميوه عادي (صيفي، سردرختي، صيفي سردرختي، سبزيجات برگي، سبزيجات غيربرگي، سبزيجات برگي و غيربرگي ) نيمه اول سال 1397

برای اطلاع از نتایج   اینجا   را کلیک نمایید.


تعداد مشاهده: 574
1397/3/9
print