12/12/2018 - چهارشنبه 21 آذر 1397 ::
Menu
Menu

نمایش

Untitled 4
برای دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از سالن بسته بندی آبزیان (تازه و منجمد) به صورت غیر همزمان در سامانه عرضه عمده آبزیان میدان میوه و تره بار بعثت

برای دریافت اسناد مزایده       اینجا      را کلیک نمایید.


تعداد مشاهده: 111
1397/4/4
print