12/12/2018 - چهارشنبه 21 آذر 1397 ::
Menu
Menu

نمایش

Untitled 4
برای دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از اماکن جمع آوری جعبه خالی ،سبد پلاستيكي ، كارتن (موزي و معمولي) –سال1397
برای دریافت اسناد مزایده حعبه خالی میدان مرکزی میوه و تره بار      اینجا     را کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مزایده جعبه خالی میادین و بازارهای میوه و تره بار   اینجا       را کلیک نمایید


تعداد مشاهده: 315
1397/4/6
print