12/12/2018 - چهارشنبه 21 آذر 1397 ::
Menu
Menu

نمایش

Untitled 4
برای دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده واگذاری حق امتياز نصب، راه اندازي و بهره برداري از خودپرداز در مراكز تابعه سازمان - نوبت دوم سال1397

برای دریافت اسناد مزایده     اینجا     را کلیک نمایید.


تعداد مشاهده: 168
1397/4/12
print