12/12/2018 - چهارشنبه 21 آذر 1397 ::
Menu
Menu

نمایش

Untitled 4
برای دریافت اسناد و شرایط شرکت در واگذاري موقت اماكن عرضه عمده محصولات پروتئيني و حق امتياز جمع آوري ضايعات مرغ در سامانه عمده فروشي واقع در ميدان بهمن و ساير ميادين و بازارهاي تحت پوشش سازمان- سال 1397 )

برای دریافت اسناد مزایده آلایش طیور میدان بهمن     اینجا    را کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد انواع فراورده های گوشتی عمده میدان پیروزی     اینجا       را کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد سالن قطعه بندی و بسته بندی مرغ میدان بهمن    اینجا   را کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد ضایعات مرغ و گوشت قرمز میدان بهمن و میادین و باز ارها   اینجا    را کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد عمده فروشی قارچ خوراکی    اینجا    را کلیک نمایید.

برای دریا فت اسناد گوشت قرمز لاشه و منجمد در میادین بهمن و پیروزی     اینجا    را کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد گوشت قرمز و عمده آلایش خوراکی  جوادیه    اینجا   را کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد لبنیات عمده میدان پیروزی   اینجا   را کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مرغ عمده بسته بندی و مرغ و تخم مرغ عمده   اینجا   را کلیک نمایید.


تعداد مشاهده: 838
1397/6/17
print