12/12/2018 - چهارشنبه 21 آذر 1397 ::
Menu
Menu

نمایش

Untitled 4
برای دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده واگذاری و فروش سرقفلی یک و نیم دانگ حجره B11-10 واقع در میدان مرکزی میوه وتره بار با کاربری بار فروشی (عمده فروشی میوه وتره بار )

برای دریافت اسناد مزایده     اینجا     را کلیک نمایید.


تعداد مشاهده: 352
1397/6/24
print