06/22/2018 - جمعه 1 تير 1397 ::
Menu

بازديد سرزده مديرعامل سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار و بازرسين ويژه از بازارهاي ميوه و تره بار

تاریج ایجاد 1395/12/28

بازديد سرزده مديرعامل سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار و بازرسين ويژه از بازارهاي ميوه و تره بار بازديدهاي سرزده مديرعامل سازمان مديريت ميادين ميوه و  تره بار به همراه بازرسين ويژه از مراکز خريد اين سازمان در روزهاي پاياني سال افزايش يافته است.


به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت ميادين، مهندس عبدالحسين رحيمي با اشاره به اقدامات ويژه اين سازمان در آستانه سال جديد، گفت: با توجه به لزوم ارائه خدمات ويژه به شهروندان در بازارهاي ميوه و تره بار در ايام پاياني سال، نظارت بر روند خدمات رساني را دوچندان کرده ايم.
وي افزود: نظارت بازرسين در بازارهاي ميوه و تره بار به منظور ارتقاي کيفيت خدمت رساني است و تلاش مي کنيم رضايت شهروندان را همچون گذشته جلب کنيم.
گفتني است در روزهاي پاياني سال تعداد مراجعه کنندگان به بازارهاي ميوه و تره بار افزايش چشمگيري داشته است.

print
rating
  نظرات