10/14/2019 - دوشنبه 22 مهر 1398 ::
Menu

برگزاري مانور اطفاء حریق در میدان میوه و تره بار آزادگان

تاریخ ایجاد 1398/7/17

مانور اطفاء حریق در میدان میوه و تره بار آزادگان با همکاری ستاد مدیریت بحران و آتشنشانی منطقه 4 برگزار شد. 


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران و به نقل از معاونت بهره برداری و بهداشت سازمان، به منظور ارتقاء سطح آمادگی کارگران و کارکنان شاغل در میدان میوه و تره بار آزادگان، روز شنبه مورخ 13/07/98 جهت مقابله با هرگونه شرایط اضطراری از جمله حریق‌های احتمالی، مانور اطفاء حریق با همکاری ستاد بحران و آتشنشانی منطقه 4 در محوطه میدان میوه و تره بار آزادگان برگزار گردید.
گفتنی است، این مانور توسط کارشناسان ستاد بحران مورد ارزیابی قرار گرفت و نقاط قابل بهبود جهت آمادگی بیشتر در شرایط مشابه احتمالی آموزش داده شد.

print
rating
  نظرات