10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397 ::
Menu

نمایش جزئیات

:خرما

ميوه خرما در طول مراحل رسيدن با نامهاي مختلفي خوانده مي شود كه عبارتند: خارك (چاغاله خرما)، رطب، خرما، خرماي خشك و با توجه با اينكه انواع رطب و خرما رطوبت وشيره بالايي دارند لذا بايستي انواع رطب و خرما شامل رطب مضافتي، رطب زرد طلايي، خرماي كبكاب (دشتستان) بصورت بسته بندي عرضه گردد.
بهره بردارن باید در هنگام فروش خرمای فله اصول بهداشتی را رعایت کنند.( استفاده ازدستکش یکبار مصرف، استفاده از نایلون یا جعبه های بهداشتی، همچنین کارگران عرضه کننده دارای کارت بهداشت و سلامت معتبر باشند.)
مکانهای عرضه خرما باید دارای شرایط بهداشتی مناسب (کف ودیواره قابل شستشو،آب لوله کشی،روشویی، کف شور، زهکشی مناسب، تهویه مناسب وحشره کش باشد.) ، رطوبت (70%) ، دما (10 تا 20 درجه سانتیگراد )باشد. هرچه محیط مرطوبتر و گرمتر باشد امکان فساد خرما بیشتر است و باید از نگهداری خرما در کنار فراورده های معطر و فرار مانند پیاز، ماهی، گوشت، نفت و .... خودداری کرد ( به دلیل خاصیت جذب سریع خرما)
غرفه عرضه ملزم به استفاده از ترازوی دیجیتال است.

خرمای بسته بندی باید دارای نشانه گذاری هاي زیر باشد:

 نشانه هاي مربوطه بايد روي هر بسته خرما با خط خوانا به زبان فارسي و اگر صادراتي باشد به زبان انگلیسی نوشته شده باشد.
- نام و نوع كالا  -  وزن خالص -  نام و نشاني توليد كننده يا توزيع كننده يا علامت تجارتي آن -  تاريخ بسته بندي  -  تاريخ قابليت انقضاي مصرف -  شرايط نگهداري
خرما باید به قیمت مصوب که متعاقباً اعلام میگردد عرضه شود.
 
  
 1- انواع خرما: در جدول زیر به برخی از انواع خرمای تجاری موجود درکشور اشاره شده است:
نام
جنس
رنگ میوه
شکل
کیفیت و درجه
پیارم
نیمه خشک و گوشتی
قهوه ای تيره
پوست خرما داراي چين خوردگي هاي فراوان- پوست كاملا به گوشت چسبيده- هسته خرما نسبتا پهن وداراي چين خوردگي وشكاف وسط هسته باز مي باشد
زاهدی
نیمه خشک
قهوه ای روشن
خرماي زاهدي مرغوب داراي يكنواختي رنگ در تمام سطح ميوه مي باشد، درشت بوده و عاري از هرگونه آفت مي باشد.
رطب مضافتی
تر
قهوه ای تیره تا مشكي
رطب مضافتي مرغوب تيره رنگ-گوشت دارپرشهد- داراي پوست نازك و صاف و چسبيده به گوشت و عاري از هرگونه آفت و فاقد ترشيدگي وشكرك زدگي مي باشد.
کبکاب (دشتستان)
تر
قهوه ای تیره تا مشكي
خرماي كبكاب مرغوب فاقد ترشيدگي و شكرك زدگي عاري ازهرگونه آفت بوده ورشته هاي اطراف هسته سفيدرنگ بوده وتغيير رنگ در آن مشاهده نمي گردد.
ربي
نيمه خشك
قهوه ای تیره
پوست خرما داراي چين خوردگي هاي متوسط- پوست تا حدودي به گوشت چسبيده –هسته خرما باريك، كشيده و صاف بوده وشكاف وسط هسته به هم چسبيده مي باشد.
 
2- اندازه: با وجود اينكه اندازه خرما ارتباط چنداني به كيفيت آن نداشته ولي در بازار پسندي خرما نقش بسيار مهمي دارد لذا اين محصول را بر اساس ریزی و درشتی (تعداد خرما در پانصد گرم) مطابق جدول زیر طبقه بندی می کنند:   
عنوان طبقه
تعداد خرما در 500گرم
درشت
تا 35عدد
متوسط
از 36عددتا 45 عدد
ريز
از 46 و بيش از آن
 
3- ترشیدگی: حالتي است كه در نتيجه فعاليت قارچها0مخمرهاو باكتريها قند موجود در خرما تبديل به اسيد شده و خرما ترش شده و طعم و مزه آن عوض مي شود .(حداکثر تا 3% ترشيدگي قابل قبول است.) خرماهايي كه داراي شيره بالا بوده و در دماي بالاتر از 20 درجه سانتي گراد نگهداري مي شوند درمدت زمان كوتاهي دچار ترشيدگي مي شوند.بهترين دما براي نگهداري خرماهاي با شيره بالا 10 درجه سانتيگراد مي باشد.
4- لهیدگی: به حالتي گفته مي شود كه در اثر صدمات مكانيكي خرما شكل اصلي خود را از دست داده است و در مواردي هسته آن نيز نمايان گردد. .(حداکثر تا 3% قابل قبول است.)
5- شکرک زدگی: به حالتي گفته مي شود كه قند موجود در خرما متبلور شده ويا در سطح خارجي خرما و زير پوست به صورت بلورهايي نمايان مي شود.(حداکثر تا 7% قابل قبول است.) خرماهايي كه داراي شيره بالا بوده و در دماي يخچال (0 تا 4درجه ) نگهداري مي شوند درمدت زمان كوتاهي دچار شكرك زدگي مي شوند.
همانگونه كه قبلا نيز اشاره گرديد بهترين دما براي نگهداري طولاني مدت خرماهاي با شيره بالا 10درجه سانتيگراد مي باشد.
6- وجود مواد خارجی: به هر گونه ماده اي غير از خرما از قبيل كاه ،خاشاك و ساير قطعات ريز اندامهاي گياهي،پرووجودآفت مرده كه با چشم غير مسلح در خرما ديدني و قابل جدا شدن از خرما باشند اطلاق مي شود. .(حداکثر تا 4% قابل قبول است.)
7- آفت زنده: هر گونه موجود يا حشره زنده مانند شش پايان ،كنه ها و غيره در هر يك از مراحل رشد كه روي خرما نشو و نما كرده وموجبات آلودگي وكاهش كمي و كيفي آن را فراهم سازد.(حداکثر تا 3% قابل قبول میباشد.)
8- نارس بودن: به حالتي گفته مي شود كه خرما در مرحله اي از رشد فيزيولوژيكي متوقف مي ماند و به رشد نهايي نمي رسد و در اين حالت كم وزن يا كم رنگ يا چروكيده و خشك مي باشد. .(حداکثر تا 4% قابل قبول است.)
با توجه به موارد مذكور كيفيت خرماي وارد شده به ميدان از نظر نوع، رنگ، بو، طعم، اندازه، ترشيدگي، لهيدگي، شكرك زدگي، وجود مواد خارجي، آفت زنده و نارس بودن بايستي توسط مدير ميدان يا رييس بازار مورد بررسي قرار گرفته و پس از تاييد اجازه تخليه صادر گردد.
print