10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397 ::
Menu

نمایش جزئیات

1- عرضه میگوی تازه پرورشی (میگوی سبز) و انواع میگوی دریایی (صورتی) بصورت تازه و با سر در میادین میوه وتره بار در غرف دارای شرایط بهداشتی مجاز می باشد.

2- میگو می بایست با مجوزهای معتبر سازمان شیلات و بصورت مخلوط با آب و یخ در مخازن مناسب حمل میگو توسط وسائط نقلیه سردخانه دار مجاز و دارای گواهی حمل معتبر بین استانی دامپزشکی به میدانبعثت ارسال و پس از فک پلمپ توسط مسئول فنی مستقر در سامانه بعثت و تائید کلیه موازین قرنطینه ای وبهداشتی، مطابق ضوابط در سطح میادین و بازارها توزیع شود. بر اساس مکاتبات قبلی شرایط توزیع ماننددیگر فرآورده های خام دامی در سطح میادین و بازارها می باشد. (حمل توسط وسائط نقلیه سردخانه دارمجاز و دارای پلمپ سامانه بعثت به همراه گواهی حمل بهداشتی معتبر صادره توسط مسئول فنی و بهداشتی سامانه بعثت)

3- پس از ارسال محموله ها مسئول میادین وبازارها می بایست نسبت به رژیت گواهی حمل بهداشتی سامانه بعثت وپلمپ وسیله نقلیه و اطمینان از شرایط مناسب حمل خودروی سردخانه دار و کیفیت کالا، اقدام نموده گزارش فک پلمپ را برای مدیر میدان بعثت ارسال نماید.

4- در صورتی که یک وسیله نقلیه برای میادین متعدد کالای میگو را بارگیری نماید ، یک گواهی حمل از میدان بعثت برای مقاصد مختلف صادر شده، در هر میدان پس از تخلیه کالای مورد نیاز و پشت نویسی گواهی حمل توسط نماینده مدیر میدان ویا بازار وسیله نقلیه به مقصد بعدی اعزام گردد .

5- در محل عرضه، میگو در داخل سبد پلاستیکی و بصورت غوطه ور در مخازن یونولیت حاوی آب و یخ عرضه شود .

6- مخلوط آب و یخ مخازن بصورت بهداشتی و روزانه تعویض گردد .

7- عرضه میگوی تازه صرفاً از این طریق امکان پذیر بوده، عرضه هر گونه میگو تحت عنوان تازه خارج از سامانه مذکور ممنوع می باشد .

8- مدت زمان مجاز عرضه هر محموله در صورت نگهداری در شرایط استاندارد وحفظ کیفیت 48 ساعت از زمان مندرج در گواهی بهداشتی سامانه بعثت می باشد.

 

معیارهای ظاهری / ارگانولپتیک میگوی تازه جهت استفاده

رنگ طبیعی، روشن کاملاً عاری از رنگ تیره، سرو سینه و دم محکم و کاملاً متصل به هم، پاها، پوسته ها کاملاً سفت و محکم، آنتن سالم و محکم و فاقد شکستگی، چشم ها روشن و براق و محکم، بوی طبیعی جلبک دریایی یا آب دریا، بوی دلپذیر و یا فاقد بو، گوشت سخت، آبدار، بافت سفید و درخشنده و رگ سفت و مقاوم می باشد.

print